Nieuw Deeltijds kunstonderwijs Schoolbesturen

Deeltijds Kunstonderwijs, troef voor elke gemeente

Voor een lokaal bestuur is het deeltijds kunstonderwijs een cruciale schakel in een sterk integraal beleid. Er zijn linken met de verenigingen, met kinderopvang en onderwijs, met cultuur en zelfs met de lokale ondernemers. Wat betekent DKO voor jouw gemeente? Welke rol kan het spelen? Wat is de relevantie? Op dit congres voor besturen en leidinggevenden van academies komen de uitdagingen en mogelijkheden in verschillende sessies aan bod. Een uitstekende gelegenheid om inspiratie op te doen en te netwerken met elkaar

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding

Voor een lokaal bestuur is het deeltijds kunstonderwijs een cruciale schakel in een sterk integraal beleid. Er zijn linken met de verenigingen, met kinderopvang en onderwijs, met cultuur en zelfs met de lokale ondernemers. Wat betekent DKO voor jouw gemeente? Welke rol kan het spelen? Wat is de relevantie? Op dit congres voor besturen en leidinggevenden van academies komen de uitdagingen en mogelijkheden in verschillende sessies aan bod. Een uitstekende gelegenheid om inspiratie op te doen en te netwerken met elkaar.

2023 Congres DKO Registreer onderaan

Voor wie

Academiebesturen en leidinggevenden

Programma

9.00 - 9.30 u: onthaal in Huis Madou, Brussel

9.30 u

Verwelkoming door Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG

9.45 - 10.15 u 

Katrien Herdewyn bijt de spits af met een inspirerende keynote over de link tussen technologie en kunst. Ze schreef een doctoraat in de nanotechnologie en stampte in 2014 het merk Elegnano uit de grond waarvoor ze hoogtechnologische schoenen ontwerpt. Ze reist de hele wereld rond voor haar merk en ze is opgenomen in het lijstje van de 50 meest inspirerende vrouwen in de Europese tech-wereld. Ze vertelt hoe het deeltijds kunstonderwijs voor haar een bepalende rol speelde.

10.15 - 11.00 u

Sessie 1: intergemeentelijke samenwerking in het DKO

Het DKO wordt vaak georganiseerd over de gemeentegrenzen heen. In deze sessie krijg je een overzicht van de mogelijke samenwerkingsverbanden en wat hun voor- of nadelen zijn. Geert Lavrysen, directeur van de grootste intergemeentelijke samenwerking voor deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen, licht toe hoe ze het in de Haspengouwse academies aanpakken.

11.00 - 11.15 u

Koffiepauze

11.15 -12.00 u

Sessie 2: Evaluatie van het decreet DKO

Vijf jaar geleden trad het niveaudecreet voor het DKO in voege, tijd dus voor een evaluatie. Door welke aanpassingen kunnen we het DKO nog beter maken? Welke ruimte vragen onze academies? De directeursverenigingen Verdi en DenkBeeld (Stijn Hanssens, Katrien Van Loon, Koen De Roovere en Carl Segaert) lichten toe wat zij als aandachtspunten meegeven voor de toekomst.

12.00 - 13.00 u

Middagpauze

13.00 - 13.15 u

Loes Vandromme, voorzitter OVSG over het belang van deeltijds kunstonderwijs in lokaal beleid

13.15 - 14.00 u

Sessie 3: De waarde van DKO in het socio-culturele weefsel van de gemeente

Het DKO heeft niet alleen een persoonsvormende maar ook een gemeenschapsvormende rol. Een bloeiende academie vuurt het culturele en verenigingsleven aan. Academies werken aan diversiteit en integratie door de toegang voor kansarmen te vergemakkelijken. Kato Vanpoperinghe, pedagogisch coördinator van de Gentse Academie Voor Beeldende Kunst, is actief betrokken bij de wijkwerkingen en legt in deze sessie uit hoe ze dit concreet in Gent aanpakken.

14.00 - 14.15 u

Koffiepauze

14.15 - 15.00 u

Sessie 4: Samenwerking tussen DKO en naschoolse activiteiten

Het nieuwe decreet over buitenschoolse opvang en activiteiten doet een nieuwe wind waaien door de lokale besturen. Het deeltijds kunstonderwijs is hierbij een partner want academies bieden kwalitatieve naschoolse activiteiten aan. Wat zijn goede voorbeelden? Waar liggen de uitdagingen en drempels? Wat zijn de voordelen en mogelijkheden voor de academies? Hoe ga je om met de gedeelde infrastructuur? Marijcke Lecok, directeur van de academie Beeldende Kunsten in Heusden-Zolder, vertelt uit de praktijk.

15.00 - 15.15 u

Walentina Cools sluit de Congresdag af met enkele conclusies voor de toekomst van het deeltijds kunstonderwijs.

15.15 - 16.00 u

Netwerkmoment met een hapje en drankje.

Praktisch

Volledige dag Huis Madou

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99