06/12/2021

Week extra kerstvakantie kan basisscholen rust geven

De beslissingen van het Overlegcomité komen tegemoet aan de bezorgdheden van stedelijke en gemeentelijke besturen en scholen. De scholen in het basisonderwijs kunnen openblijven en dat beantwoordt aan onze vraag om het leerrecht van kinderen én hun welbevinden zo veel mogelijk te garanderen. Het is nodig dat dit gepaard gaat met een aantal verstrengingen: mondmaskers, quarantaine vanaf twee besmettingen in de klas en CO2-meters. 

De week extra kerstvakantie kan de scholen die organisatorisch al het onderste uit de kan moesten halen wat rust geven en de pandemie hopelijk voldoende afremmen. 

Na de kerstvakantie hopen we dat de mondmaskerplicht kan worden versoepeld. Om dit te beoordelen vragen we de invoering van een coronabarometer zodat de maatregelen beter te voorspellen zijn en scholen zich daarop kunnen organiseren. Ook stellen we voor meer zelftests te gebruiken. 

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: Het is een goede zaak dat de basisscholen in grote mate hun werking kunnen voortzetten. De extra week kerstvakantie kan rust brengen na een organisatorisch hectische tijd en hopelijk de pandemie afremmen.” 

Ook secundaire scholen kunnen de komende weken hun werking voortzetten mits ze de nodige veiligheidsmaatregelen respecteren, wat ze ook nu al doen. De examens kunnen doorgaan en scholen kunnen maximaal tot de helft van de lessen fysiek organiseren. Dit is belangrijk voor richtingen met veel praktijkvakken en het laat toe dat de school in contact blijft met leerlingen die thuis onvoldoende mogelijkheden hebben om online te werken. 

OVSG vindt ten slotte dat de maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs zo veel mogelijk moeten overeenstemmen met die van het leerplichtonderwijs. 

Verder overleg met de onderwijspartners zal de modaliteiten duidelijk moeten maken.