29/04/2021

Vertrouwensband tussen school en pedagogische begeleiding is basis voor kwaliteitsvol onderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG stelt vandaag haar jaarverslag 2019-2020 voor in het Vlaams parlement. Een jaar als geen ander, waarin de coronacrisis ons dwong in snel tempo te schakelen. Met succes, want de appreciatie voor onze begeleiding is gegroeid. De sterke vertrouwensrelatie tussen de school en de pedagogisch begeleiding is een stevige basis om ook in de toekomst duurzaam aan onderwijskwaliteit te werken.

Directies waarderen de coachende houding van onze begeleiders, met wie ze een vertrouwensrelatie opbouwen. Zo blijkt uit een bevraging bij 198 directies in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. De begeleider respecteert de eigenheid van de school en de lokale noden en past zijn aanpak aan. Dat versterkt het schoolteam in zijn groeikracht.

Corona: snel schakelen en meten om te weten

Precies die vertrouwensrelatie bleek van groot belang bij het uitbreken van de coronacrisis. Toen de scholen sloten, zorgden onze begeleiders voor het snel ontsluiten van materialen en de organisatie van webinars over online onderwijs (meer dan 5000 deelnemers). Vervolgens namen ze contact op met de scholen, centra en academies om ondersteuning aan te bieden, ontwikkelden we extra materialen over digitale didactiek en werkten we mee aan de draaiboeken voor de heropening van de scholen. Dit mondde op het einde van het schooljaar uit in blended begeleiden, ondersteuning bij de doelenselectie en evaluaties en de nodige bijsturing voor de afname van de OVSG-toets.

Om een goed zicht te krijgen op wat het eerste coronaschooljaar betekende voor het basisonderwijs, voerden we dit schooljaar een meting naar leerachterstand uit. De bevindingen zijn genuanceerd, maar vooral de resultaten voor lezen wekken bezorgdheid. Onze aanpak om hier voort aan te werken, samen met de scholen, is doelgericht en gedifferentieerd. We willen de onderwijstijd optimaal benutten en leggen de klemtoon op begrijpend lezen, op het vierde, vijfde en zesde leerjaar en op de schakeljaren. Naar kansarme leerlingen moet bijzondere aandacht gaan. Via leerlingvolgsystemen volgen onze scholen op of de doelen gerealiseerd worden. De OVSG-toets van juni 21 zullen we opnieuw grondig analyseren om hieraan acties te koppelen.

De sleutel: differentiatie

Differentiatie wordt dus in de toekomst nog belangrijker dan het al was. Daarom stelden we aan de parlementsleden de resultaten voor van het begeleidingsproject differentiatie voor de derde graad basisonderwijs (20182020). Heel wat leerlingen hebben leerachterstand opgebouwd op het einde van het basisonderwijs. Om dat te voorkomen, wil het traject de aanpak van differentiatie versterken. Directies, zorgcoördinatoren en leraren van 15 basisscholen namen deel, de pedagogische begeleiding begeleidde dit traject intensief. Er was vaak kans tot netwerking met de andere deelnemende scholen. Na twee schooljaren bleek de evaluatie zeer positief. De teams zijn sterker geworden in doelgericht differentiëren, het organiseren van flexibele werktijd en het geven van feedback en de leerlingen voelen zich beter ondersteund. De resultaten van dit traject nemen we mee in ons begeleidingswerk én bij het wegwerken van eventuele leerachterstand.

Patriek Delbaere, algemeen directeur: Dankzij onze duurzame werking en onze vertrouwensrelatie met de scholen zijn we uitstekend gewapend om eventuele leerachterstand vast te stellen en actie te ondernemen. Dat is een werk van lange adem dat we samen met de schoolteams voortzetten op weg naar optimale onderwijskwaliteit.”

Meer weten