28/03/2023

Vernieuwde minimumdoelen secundair: duidelijkheid in zicht

Vandaag kregen de onderwijsverstrekkers de kans om het proces en de resultaten van de minimumdoelen tweede en derde graad voor te stellen aan de Vlaamse parlementsleden. Het doel is altijd helder geweest: onze secundaire scholen willen sobere, realistische en haalbare minimumdoelen die ruimte laten voor de praktijkcomponent. Na een intensief traject is er nu consensus over de minimumdoelen voor de basisvorming. Zo kunnen scholen hun volgende schooljaar voorbereiden, dat is hoog tijd.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Ik heb veel vertrouwen in het harde werk dat de ontwikkelcommissies hebben geleverd. Nu is er alvast duidelijkheid over de basisvorming. Aan de hand van heldere minimumdoelen kan elke school een schooleigen curriculum uitwerken. Het is aan de school om daar praktijk of verdieping aan toe te voegen. Onze scholen met een praktijkgerichte component (arbeidsmarktgericht) hebben er altijd sterk op aangedrongen om daar voldoende ruimte voor te krijgen. Het is een goede zaak dat die mogelijkheid er nu is.”

Om tot de vernieuwde eindtermen te komen, werkten groepen van experten, onderwijsverstrekkers en leraren uit de praktijk volgens een werkwijze die uitgeschreven stond in de conceptnota van de minister. De ontwikkelcommissies schreven de minimumdoelen uit. Ze gingen consequent te werk en stelden het leerproces van de leerling centraal. De meeste ontwikkelcommissies leverden in consensus voorstellen af. Een overkoepelende commissie hield zicht op het geheel. Zo nodig hakte deze commissie knopen door of gaf feedback om de voorstellen nog bij te sturen. De minimumdoelen basisvorming zijn afgewerkt, de ontwikkeling van de specifieke eindtermen loopt ten einde. Een valideringscommissie moet alle minimumdoelen finaal valideren. 

De nieuwe doelen werden ook voorgelegd aan de praktijkcommissie secundair onderwijs die ze toetst op haalbaarheid. Met het hoger onderwijs was er een gesprek over de doorstroming naar het hoger onderwijs. Met deze consensus over de minimumdoelen voor de basisvorming leggen we een belangrijke etappe af. Dit brengt duidelijkheid voor scholen en hun teams, leerlingen en ouders.