08/12/2020

TIMSS-resultaten tonen nood aan goesting bij leerlingen en sterke leerkrachten

Zowel voor wiskunde als wetenschappen gaan we er in Vlaanderen op achteruit. Dat blijkt uit TIMSS, een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de jaar secundair onderwijs. OVSG engageert zich om samen met schoolleiders leerkrachten verder te professionaliseren.

De resultaten dalen niet alleen in internationaal perspectief, maar ook als we vergelijken met de Vlaamse resultaten bij de vroegere TIMSS-edities. Het onderzoek wijst daarnaast op weinig actieve betrokkenheid van ouders bij voorschoolse leeractiviteiten, een groeiende kloof tussen sterk en zwak presterende leerlingen en een laag zelfvertrouwen en leerplezier voor wiskunde. En net die laatste zijn belangrijk omdat ze samenhangen met betere cijfers.

Meten is weten én er iets mee doen 

Helemaal verrassend is dit nieuws niet voor OVSG. Ook de resultaten van de OVSG-toets, een jaarlijkse toets voor leerlingen in het zesde leerjaar in de basisschool, toonden de voorbije jaren lage resultaten voor wiskunde-meten. Met de data die we uit deze toets verzamelen, gaat onze pedagogische begeleidingsdienst aan de slag. Zo hebben we recent materialen ontwikkeld die leraren in de praktijk ondersteunen bij een krachtige didactiek voor wiskunde-meten. Voor wetenschappen ontwikkelden we een publicatie STEM in je klas (uitgeverij Politeia) die gekoppeld wordt aan professionalisering voor de leerkrachten. 

Vanaf dit schooljaar koppelen we de OVSG-toetsresultaten terug naar de school via een schoolfeedbackrapport’. Dat bezorgt de school uitgebreide data over de resultaten per domein: een analyse per vraag (gekoppeld aan de eindtermen) en een meer gedetailleerde benchmark met vergelijkbare scholen. Wij ondersteunen scholen om die data te lezen, te interpreteren en tot actie over te gaan. Vervolgens kunnen scholen een verbetertraject opstarten onder begeleiding van onze pedagogisch begeleiders met als doel om eventuele zwaktes om te buigen. De extra inspanningen moeten leiden tot aantoonbaar effect op de onderwijskwaliteit. 

Sterke leraren, sterk onderwijs 

Wat het onderzoek ook aantoont is dat Vlaanderen laag scoort wat betreft professionalisering van onderwijzend personeel. Ook hier is OVSG helaas niet echt verrast. 

Patriek Delbaere, algemeen directeur: Onderwijskwaliteit komt niet van eindtermen of toetsen, maar van de man of vrouw voor de klas. OVSG vraagt al lang om het debat over de lerarenloopbaan eindelijk te voeren. Zo pleitten we onlangs in het Vlaams parlement nog voor de invoering van een master basisonderwijs, permanente professionalisering en een instapprogramma voor beginnende leraars. OVSG staat klaar om haar rol hierbij op te nemen met schoolnabije begeleiding op maat.” (Master basisonderwijs versterkt het hele schoolteam, persbericht van 29/10/2020)

Ten slotte kan onderwijs niet los worden gezien van de rest van de maatschappij.
Patriek Delbaere, algemeen directeur:
Het feit dat ouders in beperkte mate actief bezig zijn met het leerproces van hun kind, is een element dat scholen of onderwijsverenigingen niet alleen kunnen oplossen. Dit is een appèl op de hele maatschappij om het belang van onderwijs te erkennen en daar dan ook inspanningen voor te doen.”