19/02/2020

Steden en gemeenten sterke aanbieders openbaar basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs

Steden en gemeenten staan bij uitstek sterk in het aanbieden van basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Dat bevestigen ook de recent geverifieerde cijfers van het leerplichtonderwijs (20192020) en de cijfers uit het deeltijds kunstonderwijs die OVSG vorige week bekendmaakte. Het leerlingenaantal in stedelijk en gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs stijgt dit schooljaar licht tot een totaal van 187 353.

Als ouders kiezen voor openbaar basisonderwijs, is dat meestal in een stedelijke of gemeentelijke school. Hoe verhoudt het aanbod van steden en gemeenten zich tegenover dat van de andere onderwijsverstrekkers?

Enkele feiten en cijfers uit het basisonderwijs op een rij

  • Alle 319 gemeenten (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)) richten basisonderwijs in op hun grondgebied. In 46 gemeenten (14%) is het gemeentelijk onderwijs de grootste aanbieder.
  • 232 gemeenten of 72,7 % (Vlaanderen en BHG) richten gemeentelijk basisonderwijs in op hun grondgebied, waaronder
    • 220 Vlaamse gemeenten (op een totaal van 300)
    • 12 BHG (op een totaal van 19)
  • In 15 (5%) Vlaamse gemeenten is er geen vestigingsplaats van openbaar onderwijs. Deze gemeenten liggen voornamelijk in West-Vlaanderen.
  • In 167 gemeenten is er een aanbod van OVSG, GO! en het vrije net (VGO). In 27 (16 %) gemeenten is OVSG de grootste aanbieder.
  • In 185 (58 %) gemeenten zijn steden en gemeenten de grootste inrichter van openbaar basisonderwijs.

Steden en gemeenten maken werk van kwaliteitsvol onderwijs op basis van een lokaal gedragen pedagogisch project. Daarnaast staan ze ook in voor personeelsbeleid en voor de infrastructuur van hun scholen. Hun onderwijs zien ze als een onmisbare pijler in een integraal lokaal beleid.

Geverifieerde cijfers OVSG – schooljaar 19-20

Bron: AGODI

Niveau 01/02/2020 01/02/2019 Verschil %
Gewoon kleuteronderwijs 59 421 59 831 -410 -0,69%
Gewoon lager onderwijs 102 186 102 081 105 0,10%
Gewoon basisonderwijs 161 607 161 912 -305 -0,19%
Buitengewoon kleuteronderwijs 238 237 1 0,42%
Buitengewoon lager onderwijs 3 391 3 304 87 2,63%
Buitengewoon basisonderwijs 3 629 3 541 88 2,49%
Basisonderwijs 165 236 165 453 -217 -0,13%
Gewoon voltijds secundair onderwijs 19 287 18 720 567 3,03%
Deeltijds beroepssecundair onderwijs 1 009 970 39 4,02%
Buitengewoon secundair onderwijs 1 821 1 855 -34 -1,83%
Secundair onderwijs 22 117 21 545 606 2,81%
Totaal 187 353 186 998 355 0,19%