24/02/2021

Sociaal onderwijsakkoord, moeilijk proces maar samen door de deur

De functioneringscyclus van gesubsidieerd personeel wordt soberder en eenvoudiger en de evaluatieprocedure wordt korter. Positieve elementen, vindt OVSG, op weg naar een constructief HR-beleid op maat van de lokale context.

Al lang bleek dat de procedures van de functionerings- en evaluatiecyclus te omslachtig waren en veel planlast bij de directies legden zonder een meerwaarde te bieden voor een waarderend personeelsbeleid. Negatieve beoordelingen sneuvelden omwille van procedurefouten. OVSG waardeert dan ook de maatregelen die de planlast beperken. De procedures worden afgeslankt, zijn minder omvangrijk en dat creëert ruimte voor een breder HR-beleid in het onderwijs.

Op het voorstel van de versnelde vaste benoeming ging OVSG in nadat er garanties waren gegeven dat hiermee de geplande besparingen voor secundair, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs ongedaan werden gemaakt. OVSG vindt dat de besparing die deze maatregel binnen het basisonderwijs realiseert, opnieuw moet worden gebruikt voor het basisonderwijs.

De administratie voor de versnelde benoeming komt bovenop de enorme inspanningen van de directies ten gevolge van corona en de modernisering van het secundair onderwijs. Als we willen dat dit akkoord ook gedragen wordt door het veld, dan moet snel werk worden gemaakt van bijkomende middelen voor aanvangsbegeleiding en beleidsondersteuning zoals beloofd.

Verder had OVSG voorgesteld dat een negatieve evaluatie zou leiden tot ontslag voor alle instellingen van een schoolbestuur maar dit ontslag blijft beperkt tot één onderwijsinstelling, waardoor een leerkracht met een negatieve beoordeling toch verder aan het werk kan blijven in een andere school van hetzelfde schoolbestuur.

Het sluitstuk van het HR-beleid zal erin bestaan om een passende regeling uit te werken voor personeelsleden met psychosociale problemen. We vragen dat de minister snel en resultaatsgericht werk maakt van dit engagement.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: Wij gaan akkoord met deze voorstellen na een grondige afweging van de mogelijkheden en de beperkingen. We hopen dat dit akkoord meer zuurstof geeft aan onze scholen zodat ze een constructief HR-beleid kunnen voeren op maat van hun lokale context. Het is met de man of vrouw voor de klas dat onderwijskwaliteit staat of valt.”