27/06/2023

OVSG-toets van afname naar analyse op één week

Tot vorige week legden 25 921 leerlingen de OVSG-toets af. Vandaag ontvangen scholen de analyse van hun resultaten. Door zo kort op de bal te spelen kunnen scholen direct verbeteracties opzetten voor volgend schooljaar. De resultaten van de OVSG-toets blijven al enkele jaren stabiel. 

Na een dalende trend zien we al enkele jaren dat de resultaten van de OVSG-toets min of meer stabiel blijven. Doordat we elk jaar nieuwe vragen bedenken en elk jaar nieuwe zesdeklassers de toets afleggen, kunnen we verschillende edities van de OVSG-toets niet één-op-één vergelijken. Toch biedt deze stabilisatie van de resultaten reden tot optimisme. De afgelopen jaren hebben onze begeleiders en onze scholen niet stilgezeten, maar sterk ingezet op bijvoorbeeld beter leesonderwijs. De resultaten van deze inspanningen zullen zichtbaar zijn binnen enkele jaren. 

Veel sneller dan PIRLS of PISA

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Tot vrijdag konden scholen hun resultaten ingeven. Dankzij de snelle feedback verliezen ze geen tijd en kunnen ze direct hun onderwijskwaliteit verbeteren. Dit in tegenstelling tot internationaal peilingsonderzoek, zoals het recent gepubliceerde PIRLS-onderzoek dat al in 2021 was afgenomen. Dit verklaart ook waarom 98% van de gemeentescholen en 91% van de GO!-scholen voor de OVSG-toets blijft kiezen.” 

Wiskunde

Totaal Getallenkennis Hoofdrekenen Cijferen Meten Meetkunde
67,3% 69,3% 69,9% 63,2% 58,0% 76,3%

Wetenschap & Techniek

Totaal Techniek Natuur
68,2% 70,9% 65,6%

Mens & Maatschappij

Totaal Tijd Maatschappij Ruimte
72,2% 75,1% 72,2% 69,3%

Frans

Totaal Luisteren Spreken Mondeling Schrijven
77,5% 66,0% 83,2% 79,3% 81,5%

Nederlands

Totaal Lezen Luisteren Schrijven Taalbeschouwing
70,7% 63,4% 72,0% 74,6% 72,0%