14/12/2022

Peilingen wiskunde en Nederlands zijn hoopgevend

Meer dan acht op de tien leerlingen halen de nieuwe eindtermen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP). Voor wiskunde is er een groot verschil tussen de A- en B-stroom. Onze pedagogische begeleidingsdienst blijft scholen verder ondersteunen bij de nieuwe en aangepaste eindtermen die er nog aankomen.

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs zijn nog maar drie jaar oud. De peiling van het STEP is dus de eerste grote test voor de modernisering van het secundair onderwijs en belangrijk materiaal voor de ontwikkeling van de Vlaamse toetsen.

Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG: Onze begeleidingsdienst heeft de afgelopen jaren scholen intensief bijgestaan bij de overstap naar deze nieuwe eindtermen. De nieuwe eindtermen zijn ook heel populair in ons aanbod professionalisering. Dat levert voor Nederlands alvast positieve resultaten op. Mogelijk plukken we hier ook de vruchten van de vele jaren inzet op taal en lezen in het basisonderwijs, waarvan de eerste generatie nu in het secundair onderwijs zit.”

Verschil A- en B-stroom

Voor wiskunde valt vooral het verschil tussen de A- en B-stroom op. Terwijl meer dan acht op de tien leerlingen uit de A-stroom wel de eindtermen basisgeletterdheid haalt, is dat in de B-stroom slechts meer dan vijf op tien.

Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG: Ondanks de geleverde inspanningen van leraren en begeleiders blijven de resultaten in de B-stroom zorgwekkend. Dit ligt in de lijn van eerdere peilingen. We moeten een aanpak op maat uitwerken voor deze leerlingen. Onze samenleving heeft nood aan alle jongeren, we mogen hen niet in de steek laten.”