24/06/2024

OVSG-toets vult Vlaamse toetsen aan en geeft totaalbeeld onderwijskwaliteit

De OVSG-toets geeft een totaalbeeld van de kennis en vaardigheden die kinderen verwerven in de basisschool. Dit in tegenstelling tot de Vlaamse toetsen die enkel taal en wiskunde meten. Onze pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen aan de hand van de resultaten van beide toetsen. Samen met de teams zetten we waar nodig verbeteracties op.

Tot vorige week legden 27 149 leerlingen van het zesde leerjaar in 947 basisscholen de OVSG-toets af. Deze week ontvangen scholen de analyse van hun resultaten. Het doel van de OVSG-toets is niet het evalueren van individuele leerlingen, maar van de manier waarop de school de eindtermen bereikt. Scholen kunnen hun resultaat vergelijken met de gemiddeldes van vergelijkbare scholen.

Onderwijskwaliteit ernstige zaak voor scholen

Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG: Voor het vierde jaar op rij bieden we een schoolfeedbackrapport aan met een diepgaande analyse van de OVSG-toets. Al vier jaar op rij stijgt het aantal scholen dat gebruik maakt van dit aanbod spectaculair, dit jaar met 28% tot 244 scholen. Dit bewijst dat scholen de verbetering van hun onderwijskwaliteit ernstig nemen. Een grootschalige surveybevraging in 2023 gaf OVSG-scholen een score van 4.1÷5 op hun bereidheid om aan de slag gaan met resultaten uit gestandaardiseerde toetsen. Dat is significant hoger dan scholen uit andere netten. We vragen dan ook het nodige vertrouwen in onze scholen om hier samen met de begeleidingsdienst werk van te maken. De expertise die we hebben met de OVSG-toets zullen we ook inzetten bij de opvolging van de Vlaamse toetsen.” 

Totaalbeeld basisschool

Naast de toetsen die de kennis over verschillende domeinen meten, biedt de OVSG-toets elk jaar vaardigheidsproeven. Een voorbeeld hiervan is de geïntegreerde proef muzische vorming en ICT waarbij de leerlingen leren dat kunstige foto’s niet zomaar tot stand komen maar dat de fotograaf verschillende aspecten goed moet overdenken. De leerlingen namen drie foto’s gekoppeld aan een specifieke opdracht, die ze dan in een digitale tool bewerkten. Daarna organiseerden ze een klastentoonstelling met een selectie van foto’s.

Factsheet 2024