15/06/2020

OVSG-toets: niet verplicht, toch een succes

Editie 2020 van de OVSG-toets verloopt anders dan anders. Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering dat gevalideerde toetsen op het einde van het zesde leerjaar niet langer verplicht zijn. Wilden de stedelijke en gemeentelijke basisscholen die hadden ingeschreven in deze moeilijke omstandigheden nog meedoen? 87% zegt ja’.

Een eindtoets afnemen is een intense aangelegenheid. Zeker nu. Om het voor de deelnemende scholen behapbaar te maken, hoeft de afname van de OVSG-toets dan ook niet zoals gewoonlijk in drie dagen te gebeuren. Ze mogen dat spreiden tussen 8 en 30 juni. De resultaten kunnen ze ingeven tot 2 juli. Ook stelt de pedagogische begeleiding van OVSG scholen voor om keuzes te maken: bv. kiezen voor die domeinen waarvoor de school een kwaliteitstraject loopt. Of de toetsen afnemen voor wiskunde meten, Nederlands lezen en mens en maatschappij – tijd. Dat zijn de domeinen die OVSG dit jaar in de kijker zet en waarvoor scholen dan meer informatie krijgen na de verwerking. Deze drie domeinen worden ook door een groep scholen digitaal ingevuld, wat het mogelijk maakt om feedback te geven tot op vraagniveau.

Effect van afstandsonderwijs

Een getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt op basis van een brede en langdurige evaluatie; de resultaten op de OVSG-toets zijn hier slechts één element in. Door de coronacrisis beschikken leraren en de klassenraad mogelijk over minder informatie om leerlingen te evalueren. Daarom is de OVSG-toets in deze omstandigheden net een extra hulpmiddel. Hoewel die niet alle leerplandoelen en eindtermen in beeld brengt, wordt hij op een grondige en kwaliteitsvolle manier ontwikkeld. Achteraf kunnen leerkrachten de resultaten vergelijken met andere klassen in hun eigen school, met andere scholen met een gelijkaardig profiel en het is ook mogelijk de resultaten van de eigen school te vergelijken met het Vlaams gemiddelde.

Of deze referentiescores betrouwbaar zijn, zal dit jaar afhangen van het aantal ingegeven resultaten. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt dat aan de scholen gemeld. Hoe dan ook kan de analyse van 2020 boeiend materiaal opleveren: wat doet een periode van afstandsonderwijs met de resultaten? En net als andere jaren krijgen scholen extra ondersteunende materialen om verder aan hun kwaliteit te werken.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: Ook in de zeer drukke coronatijden zien we dat een meerderheid van de scholen bewust kiest voor de OVSG-toets en de hele kwaliteitswerking die daarop aansluit. In de discussies over centrale toetsing wijzen we graag opnieuw op de troeven van de OVSG-toets. Laten we deze gevalideerde en gewaardeerde toets verrijken en verder versterken, in de plaats van nieuwe instrumenten op de scholen af te sturen.”

Toets stuurt kwaliteitsbeleid

De OVSG-toets staat niet op zich, scholen kunnen rekenen op advies en begeleiding. Zo gaan de regionale adviseurs van OVSG met de scholen tot op de klasvloer aan de slag voor een bepaald domein als de school daarnaar vraagt.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in basisschool De Verrekijker in Weelde. Voor directeur Miek Van Eyndhoven hebben de analyse van de toetsgegevens en de ondersteuning achteraf mee bijgedragen aan een structureel kwaliteitsbeleid op school. Door met het hele team aan de slag te gaan en kwaliteit te willen halen uit de resultaten, kunnen we beter prioriteiten stellen. We geven samen richting aan onze school. Onze school is in beweging en het cijfermateriaal uit de OVSG-toets geeft ons de zekerheid dat we in de juiste richting aan het bewegen zijn.”

Bekijk het filmpje met directeur Miek Van Eyndhoven