28/06/2021

OVSG-toets kent hoogste aantal deelnemers ooit

Editie 2021 van de OVSG-toets kende met 25310 leerlingen het hoogste aantal deelnemers ooit. Dit betekent dat 934 scholen een portret van hun werking kunnen maken. Na de verstoorde corona-editie in 2020 is dit een opsteker en een mooie doorstartkans voor de kwaliteitswerking in de basisscholen. De resultaten liggen in de lijn van de voorbije jaren.

De belangrijkste doelstelling van de OVSG-toets is de scholen een kwaliteitsblik geven op hun brede werking. Om dit in onzekere omstandigheden te realiseren, werd de deelnameperiode uitgebreid van één week naar drie weken. Enkele scholen maakten hier dankbaar gebruik van om tegemoet te komen aan een klas of leraar in quarantaine. 

40% neemt digitaal deel 

Voor het eerst konden alle scholen een aantal toetsen online laten oplossen. Ongeveer 40% van de scholen gebruikte die mogelijkheid. Dit cijfer weerspiegelt hoe basisscholen omgaan met ICT-mogelijkheden. De verklaring ligt in een combinatie van factoren, zo leren we uit de feedback van scholen en leerkrachten: beperkte ICT-infrastructuur, drempelvrees van leraren om digitaal te toetsen, vertrouwen in het digitale systeem, … Toch blijkt uit een eerste gebruikersbevraging een grote tevredenheid van de digitale deelnemers. Scholen die eerder de pilootversie van de digitale toets uitprobeerden, blijven deelnemen. 

Wat valt op? 

Omdat de OVSG-toets elk jaar nieuwe vragen aanbiedt, is het niet evident om vergelijkingen over de jaren heen te maken. Op basis van de eerste analyses stellen we vast dat de cijfers globaal gelijklopen met die van de voorbije jaren. Drie dingen vallen op.

Wiskunde - meten is het jaarlijkse zorgenkindje. Deze toets blijft systematisch laag scoren. Meten van lengte, gewicht, inhoud, oppervlakte, omtrek, volume, tijd, temperatuur, snelheid en omgaan met geld gaat onze zesdeklassers niet goed af.

Frans - lezen is een herhalingstoets van 2019. Het gemiddelde daalt van 63,5% naar 59,9%. Deze daling blijkt significant. We onderzoeken verder hoe dat komt en hoe we een verbetering kunnen realiseren.

Op het domein maatschappij, dat in de peilingen van de Vlaamse overheid slecht scoorde, doen onze leerlingen het opvallend goed. Ook hoe dat komt, zoeken we uit bij verdere analyse. 

Wiskunde

Getallenkennis Hoofdrekenen Cijferen Meten Meetkunde
61.5% 69.4% 63.0% 51.3% 61.8%

Nederlands

Luisteren Lezen Schrijven Taalbeschouwing
83.8% 71.7% 70.6% 71.9%

Mens en maatschappij, wetenschappen en techniek

Tijd Maatschappij Techniek Natuur Ruimte
67.1% 81.2% 73.4% 73.7% 60.4%

Frans

Luisteren Spreken Mondelinge interactie Lezen
85.8% 77.8% 79.5% 59.9%

Samen met pedagogische begeleiding werken aan kwaliteit 

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: Meten is weten, maar verandert op zich nog niets aan de kwaliteit van onderwijs. Scholen en pedagogische begeleiding zijn sterke partners om de kwaliteitswerking waar te maken. Daar werken onze pedagogisch begeleiders samen met de scholen en hun teams elke dag keihard aan.”

OVSG biedt een online omgeving aan waarin alle scholen de eigen resultaten kunnen vergelijken met relevante gemiddeldes; ze kunnen ook zien op welke vlakken hun resultaat significant afwijkt. Sinds dit schooljaar kunnen scholen die digitaal deelnemen een schoolfeedbackrapport bestellen met diepgaande analyses en ondersteunende begeleiding om met het rapport aan de slag te gaan. Al 68 scholen tekenden hierop in.

OVSG biedt de scholen verdere inhoudelijke ondersteuning. Voor vragen over hun concrete analyses kunnen teams bij hun anker van de pedagogische begeleidingsdienst terecht. Daarnaast organiseren we tal van initiatieven: ontmoetingsmomenten met directies en leraren van het zesde leerjaar over datageletterdheid, een webinar over effectieve digitale didactiek met Tim Surma, een langdurig thematraject rond datageletterdheid, een publicatie en vorming De beste lezers zitten in mijn klas’ (in samenwerking met uitgeverij Politeia). Specifiek voor meten bieden we kwaliteitskaarten aan die scholen advies geven over goede didactiek voor wiskunde-meten. 

Meer informatie