12/04/2021

OVSG pleit voor realiteitszin en ambitie bij heropening scholen

In overleg met de virologen besliste het onderwijsveld dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs terug volledig mogen starten. OVSG is tevreden en hoopt op verdere versoepelingen in de toekomst.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: OVSG blijft ambitieus en wil ook voor de tweede en derde graad secundair onderwijs de school zo snel mogelijk terug openen. Dit in het belang van de leerlingen en leerkrachten, om extra leervertraging te vermijden. Onderwijs blijft een maatschappelijke prioriteit. De besmettingscijfers laten vermoeden dat we langzaam over de piek van de curve heen zijn, maar de experts maken duidelijk dat de situatie precair blijft. Als we de scholen maximaal de kans willen geven om te openen en open te blijven, vragen we dat de hele maatschappij zich solidair opstelt.”

De heropstart van het onderwijs gaat gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen. De mondmaskerplicht voor het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs wordt algemeen verplicht en er komen extra middelen voor verluchten en ventileren binnen de infrastructuursubsidies. Vooralsnog krijgt onderwijspersoneel geen voorrang voor vaccinatie maar er wordt volop ingezet op een preventieve teststrategie voor het personeel. OVSG blijft aandringen op prioritaire vaccaninatie voor onderwijspersoneel, in het bijzonder leerkrachten in het buitengewoon onderwijs, kleuteronderwijs en lager onderwijs, om zo voldoende personeel op de werkvloer te garanderen. Kortom, realiteitszin met ambitie.

Daarnaast mogen we ook het niet-leerplichtonderwijs niet vergeten. We zijn dan ook tevreden dat personeel in het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs ook onder de preventieve teststrategie valt. OVSG wil dat bij de eerstvolgende versoepelingen ook het deeltijds kunstonderwijs kan overgaan van code rood naar code oranje.

Ten slotte vragen we aan onze instellingen om de nodige aandacht te besteden aan het mentale welbevinden van de leerlingen en van het personeel. Sinds maart vorig jaar staan zij voortdurend onder druk om in de beste omstandigheden les te geven. We blijven hopen dat alle leerlingen en leerkrachten op een verbindende manier dit schooljaar kunnen beëindigen.