07/09/2021

OVSG kan niet instemmen met CAO XII

Hoewel CAO XII heel wat positieve elementen bevat die de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen en die het ambt van directeur erkennen, kan OVSG niet instemmen met het voorstel om 15 miljoen te investeren in syndicale afvaardiging op het niveau van de school of de academie. Dit haalt immers mensen uit de klas terwijl er een lerarentekort heerst en er veel vragen op de scholen afkomen na corona. Het legt ook bijkomende druk op de al zwaar bevraagde directeurs. Om die reden heeft OVSG onderwijs-CAO XII niet mee ondertekend.

Positieve elementen in de CAO zijn de middelen voor beleidsondersteuning en voor kinderverzorging. Ook de bijkomende middelen voor aanvangsbegeleiding, voor werkdrukverlaging en voor ICT-uitrusting zijn noodzakelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. OVSG waardeert de maatregelen die het schoolleiderschap ten goede komen. De CAO stelt een minimale loonspanning voor directies van 31% over de hele loopbaan voor, en dat voor alle onderwijsniveaus, inclusief DKO en volwassenenonderwijs. Voor deze laatste maatregel wordt 10 miljoen euro ingezet.

Anderzijds wordt onder de titel Samen school maken’ 15 miljoen euro ingezet voor syndicale afvaardiging op het niveau van een onderwijsinstelling. We onderschrijven het belang van samen school maken’, maar in de huidige context en met de vele vragen die er leven na corona, kunnen we hier niet mee instemmen. Op het moment dat er al een lerarentekort is, zou hiermee het equivalent van 300 leraren uit de klassen verdwijnen. Bovendien dreigen de al zwaar bevraagde directies er extra werk bovenop te krijgen omdat ze rechtstreeks aanspreekpunt worden van de syndicaal afgevaardigde in hun school of academie. Op dit moment verloopt het syndicaal overleg in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs tussen het schoolbestuur en de vakbonden en het is weinig efficiënt om daarnaast een tweede parallel circuit te organiseren.