15/10/2021

OVSG betreurt besparingen in onderwijs

OVSG betreurt de besparing van meer dan 100 miljoen euro die minister Weyts vandaag voorstelt. Deze besparingen treffen hoedanook onze instellingen, in een periode waarin het steeds moeilijker is leraren te vinden en we intensief werken aan onderwijskwaliteit. Bovendien hebben scholen, centra en academies tijdens de coronacrisis enorme inspanningen gedaan en hebben het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het DKO al besparingen te verwerken gekregen. Daar komt bij dat de academies na corona dalende leerlingencijfers zien, wat gevolgen heeft voor hun middelen. Tot slot blijft de recent ondertekende CAO gelden. OVSG heeft deze niet ondertekend, vooral omdat we niet akkoord gingen met de 15 miljoen euro voor syndicale vertegenwoordiging. Geld dat we beter voor een ander doel hadden kunnen inzetten. Het enige positieve is dat er aan werkingsmiddelen en omkadering niet wordt geraakt.

Patriek Delbaere, algemeen directeur: Met een stijgende leerlingenpopulatie en een krap personeelsbestand hebben we elke euro in onderwijs nodig. Er liggen heel wat uitdagingen op de plank, zoals bv. het steeds grotere lerarentekort. Het is dan ook bitter dat onderwijs, de sector die mee onze toekomst maakt, moet inleveren.”