27/03/2024

Onderwijsspiegel doet herkenbare aanbevelingen

Met de jaarlijkse Onderwijsspiegel brengt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs in beeld. Ook in dit rapport duikt opnieuw het aspect vertrouwen’ op. 

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: John Hattie bracht in kaart wat werkt en niet werkt op school. Wat heeft het meeste effect? Leerkrachten die samenwerken, een gezamenlijk doel hebben en die geloven dat ze het verschil kunnen maken voor hun leerlingen. Precies aan dat geloof in eigen kunnen en vertrouwen moeten we werken. Leerkrachten zijn professionals, zij weten wat werkt in de klas. Door de snel op elkaar volgende veranderingen en gigantische maatschappelijke verwachtingen verliezen ze het vertrouwen. We willen er alles aan doen om dat te herstellen. Het is de basis van kwaliteit.”

Onderwijsspiegel en OVSG Memorandum op dezelfde lijn 

Veel van de aanbevelingen van de inspectie staan ook op de verlanglijst van onze scholen en besturen en in het Memorandum 2024 van OVSG

  • De inspectie pleit voor regelluwte na een lange periode waarin verschillende onderwijsniveaus grondig door elkaar werden geschud. Dat betekent: geen bijkomende regels uitschrijven en de huidige regelgeving ontvetten’, zodat ze duidelijk en vlot toepasbaar wordt. Die rust is nodig om de vernieuwingen kwaliteitsvol te implementeren. 
  • De inspectie pleit voor een helder en coherent kader voor de ondersteuning van scholen met duidelijkheid over wie wat doet en hoe die verschillende rollen elkaar aanvullen. Ondersteuning van scholen, centra en academies gebeurt het best op structurele basis en geïntegreerd. Dat is precies wat we met onze pedagogische begeleiding kunnen waarmaken. De pedagogische begeleiding is de enige partner met wie directies en teams duurzaam en op lange termijn samenwerken. Er zijn heel wat middelen ingezet voor centrale toetsing, digitalisering en Leerpunt. Het is aan de pedagogische begeleiding om in dit alles de weg te wijzen en teams te ondersteunen bij het werken met data. 
  • Ook de geïntegreerde visie op onderwijs, over beleidsdomeinen heen, zien we als een troef. Het gemeentelijk onderwijs werkt automatisch samen met andere beleidsdomeinen omdat het lokale bestuur verschillende diensten onder zijn hoede heeft. 

De inspectie stelt vast dat academies voor deeltijds kunstonderwijs werk maken van de ondersteuning van leerlingen met zorgnoden, maar dat ze botsen op een aantal hindernissen. Dat stemt overeen met wat we vragen in ons Memorandum 2024: omkadering voor leerlingenbegeleiding en een betere doorstroming van informatie tussen het leerplichtonderwijs en de academie.