24/09/2019

Leerlingenaantallen stedelijk en gemeentelijk onderwijs stabiel

Begin september startten 178 991 leerlingen in stedelijke of gemeentelijke basis- of secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze eerste telling toont een stabilisering van het leerlingenaantal voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, na enkele jaren van stijging.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: Met bijna 180 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs en zo’n 200 000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs zijn wij een belangrijke speler in het onderwijs in Vlaanderen. Ouders, leerlingen en cursisten waarderen ons kwaliteitsvolle aanbod. Steden en gemeenten zetten ook via hun onderwijs in op een sterk lokaal integraal beleid.”

Loes Vandromme, voorzitter raad van bestuur OVSG: Onderwijs maakt de samenleving en de samenleving maakt onderwijs. Lokale besturen blijven het ideale bestuursniveau om onderwijs te organiseren dicht bij de burgers, van jong tot minder jong, van de kleuterklas tot de academie.”

De cijfers zijn gebaseerd op een telling van maandag 23 september en werden verzameld door AGODI, Agentschap voor Onderwijsdiensten. Nog niet alle scholen hebben hun cijfers doorgegeven. Dit is dus een voorlopige stand van zaken. Hoedanook is dit een momentopname: leerlingen stromen nog in de loop van het schooljaar in. De officiële telling wordt in februari gevoerd.

Basisonderwijs

Sept. 2018 Sept. 2019 Evolutie
Buitengewoon kleuteronderwijs 206 218 +12
Buitengewoon lager onderwijs 3 063 3 198 +135
Gewoon kleuteronderwijs 52 837 51 970 -867
Gewoon lager onderwijs 102 337 102 031 -306
Eindtotaal 158 443 157 417 -1026
190924 aantal leerlingen basisonderwijs

Op dit moment registreren we in het stedelijk en gemeentelijk basisonderwijs in totaal 157417 kinderen (gewoon en buitengewoon basisonderwijs samen). Dat is een lichte daling van 0,6% die onder meer te wijten is aan één school die overgedragen is naar een ander onderwijsnet. Steden en gemeenten blijven de grootste aanbieder van openbaar basisonderwijs. Als ouders kiezen voor officieel onderwijs, dan is dat in bijna 60% van de gevallen in een stedelijke of gemeentelijke school.

Secundair onderwijs

Sept. 2018 Sept. 2019 Evolutie
Buitengewoon secundair onderwijs 1 847 1 793 -54
Deeltijds beroepssecundair onderwijs 725 804 +79
Gewoon voltijds secundair onderwijs 19 055 18 977 -78
Eindtotaal 21 627 21 574 -53

In het secundair onderwijs zien we dit schooljaar een stabilisering van de leerlingenaantallen. Opvallend is de stijging in het deeltijds BSO. Anderzijds blijft het aandeel van duaal leren beperkt. Zowel scholen als leerlingen kiezen nog niet ten volle voor duaal. Wat de STEM-richtingen betreft zien we en stijging van 1,56%; de grootste stijgers zijn de richtingen Techniek Wetenschappen, Industriële wetenschappen en Verwarmingstechnieken.

Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

Voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kunnen cursisten zich inschrijven tot eind september. Deze cijfers maken we later bekend. Steden en gemeenten zijn de belangrijkste inrichters van deeltijds kunstonderwijs. Voor deze twee onderwijsniveaus samen rekenen we op nog eens ongeveer 200.000 kinderen, jongeren en volwassenen.