22/05/2020

Kleuters en lagereschoolkinderen opnieuw naar school vanaf 2 juni

Vandaag heeft de onderwijssector in overleg met GEES de herstart in de scholen sinds 15 mei geëvalueerd. Deze evaluatie, de positieve ervaringen in de scholen, de adviezen van experten en de vraag van de samenleving zetten ons ertoe aan om een volgende stap te zetten in de heropening van onze scholen ten vroegste op 2 juni.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: We willen alle leerlingen in het leerplichtonderwijs zo veel mogelijk de kans geven om nog naar school te gaan dit schooljaar. Uiteraard willen we eveneens dat dit veilig verloopt én dat het voor de besturen en scholen organiseerbaar en logistiek haalbaar is. Nu de cijfers gunstig evolueren en op alle vlakken de maatschappij opnieuw soepeler wordt, moet ook het onderwijs stappen vooruit kunnen zetten. Het is ons doel om het leerrecht en de beste onderwijskansen voor alle leerlingen maximaal te herstellen. We zijn tevreden dat de virologen ons nu die ruimte geven.”

Daarom onderschrijft OVSG samen met de andere onderwijsverstrekkers de voorstellen. Het is de Nationale Veiligheidsraad die finaal beslist.

  • Kleuterscholen starten voltijds op, waardoor de dagopvang vervalt. De beperkingen van groepsgrootte en social distancing kunnen voor kleuters worden opgeheven. De klasgroep (ook als die groter is dan 20 kinderen) is de contactbubbel.
  • Ook voor de lagere school willen we leerlingen van alle leerjaren de kans geven te starten vanaf 2 juni. Lokaal moet bekeken worden wat mogelijk is in functie van de capaciteit van de school en de beschikbaarheid van leraren: halve dagen, volle dagen, week per week alterneren … Als de ruimte het toelaat kunnen de contactbubbels uitgebreid worden tot 20 leerlingen. 
  • Als kleuters en lagereschoolkinderen opnieuw naar school kunnen, vallen de noodopvang op school en het afstandsleren weg.
  • Voor het secundair onderwijs kunnen het tweede en vierde leerjaar opstarten voor twee volle of vier halve dagen vanaf 2 juni. Leerlingen met specifieke leernoden uitnodigen blijft ook mogelijk. We verkiezen dat alle leerlingen (dus ook 1, 3 en 5) nog dit schooljaar naar school kunnen, maar mogelijk stoten we op praktische grenzen om dit te realiseren binnen de verwachte veiligheidsvoorwaarden, zeker in het beroeps- en technisch onderwijs. Het behoort tot de autonomie van de school om te beslissen wat haalbaar en organiseerbaar is. Het is belangrijk dat alle leerlingen voor 30 juni nog ten minste 1 contactdag op school hebben gehad, zodat leraren zicht hebben op de evolutie van hun leerlingen en kunnen beoordelen hoe ze kunnen starten in september.
  • Aan het heropenen van leerjaren gaat telkens een nieuwe risico-analyse en lokaal sociaal overleg vooraf.