03/12/2019

In actie voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen

De resultaten van de PISA- en PIRLS-onderzoeken geven een dalende lijn aan maar al bij al blijven Vlaamse leerlingen hoge gemiddelde prestaties leveren voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Sommige van de landen die het significant beter doen (Singapore, Hongkong, …), hebben totaal andere onderwijssystemen, wat vergelijken moeilijk maakt. Toch moet ons onderwijs de sinds 2000 dalende tendens kunnen keren. Een opvallend verschil met andere toplanden is dat Vlaanderen blijft kampen met een grote kloof tussen de laag en de hoog presterende leerlingen op basis van sociaaleconomische kenmerken. Die ongelijkheid moeten we absoluut aanpakken. 

Het is ieders verantwoordelijkheid om vanuit zijn mogelijkheden en opdrachten actie te ondernemen. Zo biedt het voornemen van de Vlaamse regering om de eindtermen basisonderwijs ambitieus te herschrijven kansen om de fundamenten van ons onderwijs - alles begint met de eindtermen - stevig te leggen.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: Als pedagogische begeleidingsdienst nemen wij onze verantwoordelijkheid. In ons pedagogisch begeleidingsplan 2018-2021 is taal en talenbeleid’ een van de speerpunten. En sinds de PIRLS-resultaten over lezen van 2016 hebben we op verschillende manieren gewerkt aan de kwaliteit van begrijpend lezen in onze scholen.”

Eerdere alarmerende signalen over begrijpend lezen waren voor OVSG een aanleiding om o.a. het leesonderwijs in de basisscholen te optimaliseren. We organiseren netwerken van leraren en bieden schoolspecifieke begeleiding en nascholing aan. In onze planning voor schooljaar 19-20 bereiken we met de netwerken zo’n 180 scholen en ruim 500 leraren, veel meer dan vorig schooljaar toen we hiermee 35 scholen en ruim honderd leraren bereikten. Deze stijging toont aan dat scholen de urgentie beseffen en dat ze effectief nood hebben aan ondersteuning. Al onze netwerkbijeenkomsten zijn erop gericht om zichtbare effecten op de klasvloer te genereren. De thema’s zijn begrijpend luisteren voor leraren van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar omdat begrijpend luisteren een voorloper is van begrijpend lezen. Netwerken voor leraren van het vierde, vijfde en zesde leerjaar focussen op nieuwe didactiek voor begrijpend lezen.

Ook via onze OVSG-toets voor het zesde leerjaar van de basisschool houden we de vinger aan de pols. We reiken scholen materiaal aan dat hen helpt om kwalitatieve analyses uit te voeren op hun toetsresultaten. Op basis hiervan trekken ze conclusies en sturen ze hun werking zo nodig bij. Zo krikken ze hun eigen kwaliteit op, begeleid door onze pedagogisch begeleiders.

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs deelt de ambitie om de dalende trend te keren. OVSG en de pedagogische begeleidingsdienst zullen besturen en scholen hier maximaal in ondersteunen. We willen voor elke leerling het verschil maken.