07/12/2021

Flexibel begeleiden werkt

OVSG brengt jaarverslag pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleiding van OVSG rapporteert elk jaar over haar werking aan de Vlaamse Regering. Het verslag over schooljaar 20-21 belicht met cijfers, beschrijving en getuigenissen het tweede coronaschooljaar op rij. 

Net zoals de scholen, centra en academies paste de begeleiding zich voortdurend aan aan de pandemie. Dat leverde mooie voorbeelden op van een mix van (kortere) online en fysieke ontmoetingsdagen, netwerken en vormingsmomenten. Door die manier van werken kunnen directies en leraren toch deelnemen op een manier die voor hén goed werkt en die inpasbaar is in hun drukke agenda’s. We merken dat leraren alle moeite doen om deze momenten niet te missen. Digitaal ondersteunen zal in de toekomst deel blijven uitmaken van onze begeleiding.

De pedagogische begeleiding van OVSG bereikt 95% van de doelgroep. We begeleidden 751 scholen, centra of academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Dat doen we met 64 voltijdse personeelsleden (FTE). Dit komt neer op één begeleider per 612 personeelsleden.

Op maat en duurzaam 

Scholen, centra en academies waarderen onze regionale en persoonlijke werking. Aan elke gemeente of stad wordt een anker’ van een bepaald onderwijsniveau toegewezen. De begeleider kent de noden en context van de school. School en begeleider bouwen een vertrouwensband op en werken samen duurzaam aan onderwijskwaliteit. Zo maken we het verschil met eenmalige initiatieven. 

Thema’s in de focus 

Werken aan een warm en zorgzaam schoolklimaat via een sterk beleid op leerlingenbegeleiding, begrijpend lezen versterken via een leesbeleid op school en het uitwerken van leerdoelen stonden hoog op de agenda. Dat laatste vloeit voort uit het feit dat in alle onderwijsniveaus een vernieuwingsoperatie aan de gang is of op stapel staat. De pedagogische begeleiding ondersteunt scholen, centra en academies om nieuwe eindtermen en leerplannen toe te passen in de praktijk. Abstracte concepten maken we concreet. 

Verder zetten we ook in op het begeleiden van startende leerkrachten door mentoren op te leiden. Een sterke begeleiding vanaf de start van de loopbaan kan ervoor zorgen dat starters gemotiveerd blijven en blijven kiezen voor het leraarschap. Zo bestrijden we via onze begeleiding het lerarentekort. 


Welke profielen bereiken we met onze begeleidingsinterventies in scholen, centra en academies? 
  • 48% leidinggevenden
  • 26% teams of deelteams 
  • 16% individuele personeelsleden, waaronder personeelsleden met een specifieke opdracht en starters 
  • 10% andere (bv. bestuurders, ondersteuners van ondersteuningsnetwerken, clb-medewerkers etc.) 

Wat met de toekomst? 

Eén begeleider voor 612 personeelsleden is nu al een krappe bezetting. Volgens het programmadecreet over de begeleidingsdiensten zullen de begeleidingsdiensten binnenkort minder reguliere middelen krijgen, maar wel projectmiddelen voor bepaalde thema’s. We willen in elk geval op de essentiële vragen van onze scholen blijven ingaan en duurzaam samen aan kwaliteitsvol onderwijs werken. 

Lees het volledige begeleidingsverslag op www​.ovsg​.be.

Het jaarverslag van alle afdelingen van OVSG lees je hier.