12/02/2020

Eén op vijf lagereschoolkinderen gaat naar de academie

Wie dacht dat het leerlingenaantal van de academies stilaan aan een bovengrens zat, had het fout. Ook dit jaar blijven de leerlingencijfers van het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en Brussel stijgen tot 204 754. Dat is opnieuw een toename met 2,7 %. Meer dan de helft daarvan (105 423) is tussen 6 en 11 jaar oud.

Recordaantal leerlingen

In totaal volgen 204 754 leerlingen les in een van de 168 academies (exclusief de Beiaardschool) voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans, voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten of Kunstacademies1. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd maar meer dan de helft is tussen 6 en 11 jaar oud. Meer dan één op vijf of 22,5% van de Vlaamse kinderen die naar het lager onderwijs gaan, gaat daarnaast ook nog naar de academie2.

De deelname aan het deeltijds kunstonderwijs gaat al vele jaren in stijgende lijn. Het nieuwe decreet dat in schooljaar 18-19 in werking trad, heeft dat nog een boost gegeven. Zo kunnen nu ook jongere kinderen starten met muziek of woordkunst-drama en kwamen er een aantal nieuwe, innovatieve richtingen bij. Ook maken academies er werk van om kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is de weg te wijzen naar de academie.

Ben Weyts, Vlaams minister van onderwijs: Het deeltijds kunstonderwijs verruimt de blik van honderdduizenden Vlamingen. Met een bijzondere vermelding voor alle kinderen en jongeren die in hun vrije tijd kiezen voor extra scholing en zo hun talenten ontwikkelen. We hebben in Vlaanderen een ijzersterke traditie van kwalitatief hoogstaande academies. Nog steeds groeit de belangstelling voor kunst en cultuur.”

Steden en gemeenten trekkers van DKO

149 van de 168 academies (89 %) worden bestuurd door steden en gemeenten. Die investeren bewust in hun academies, zowel in de infrastructuur als in de lonen van bijkomend personeel. Dat doen ze omdat de academie vaak het hart is van een bloeiend socio-cultureel leven.
In 252 gemeenten is er een vestigingsplaats van een academie die wordt bestuurd door een stad
of gemeente. Je moet dus in Vlaanderen nooit een grote afstand afleggen om naar de academie
te kunnen gaan.

Loes Vandromme, voorzitter OVSG: Het buurtgerichte en nabije aanbod van de academies verlaagt de drempel waardoor heel wat burgers dichtbij hun muzische talenten kunnen ontwikkelen. Dat weten ook de lokale besturen, want deelname aan het deeltijds kunstonderwijs werkt kansenbevorderend. Daarom investeren ze in hun academies en ondersteunen ze zo ook het socio-culturele leven van hun stad of gemeente.”

Muziekacademie speelt eerste viool

Als we kijken naar de richtingen, dan zijn de academies voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans
nog steeds populairst: zij trekken in totaal 62% van de cursisten aan. Voor beeldende en audiovisuele kunsten kiest 35% van de cursisten.

Organisatie en activiteiten STEAM op 15 februari

Op 15 februari gaat het jaarlijkse evenement voor het deeltijds kunstonderwijs door, de Dag van de Academies, georganiseerd door de directeursverenigingen Verdi en Codibel. De organisatoren kozen als thema voor dit jaar STEAM, want bij Science, Technology, Engineering en Mathematics mag ook de A van Arts niet ontbreken. Het thema leidt tot een waaier aan activiteiten overal in Vlaanderen en Brussel.
Een overzicht per provincie is te vinden in de Uitkalender via de website Dag van de Academies.