07/06/2021

Digitale OVSG-toets opent nieuwe mogelijkheden

Na een daling in 2020 door corona evenaart het aantal deelnemers van de OVSG-toets dit jaar opnieuw de deelnamecijfers van 2019. De digitale afname van de toets, die in 2019 voor het eerst plaatsvond, is ondertussen goed ingeburgerd en biedt scholen nog meer mogelijkheden om van een analyse van de data te komen tot acties. Het nieuwe schoolfeedbackrapport bij de toets helpt hen op weg.

Maar liefst 932 scholen doen dit jaar mee, goed voor ongeveer 28 000 leerlingen. Meer dan de helft van de scholen (530) kiezen voor digitaal: vier toetsen kunnen ze digitaal invullen. Het thema is mens en maatschappij-tijd onder de titel Toen mijn ouders in de zesde klas zaten’. De leerlingen leggen de toetsen af tussen 7 en 25 juni, tot 25 juni kunnen leraren resultaten ingeven in de puntenmodule.

Digitaal deelnemen aan de OVSG-toets zorgt ervoor dat onze begeleiders op een vlotte manier data kunnen delen met de deelnemende scholen. Zo zijn niet enkel de resultaten op klas- en leerlingniveau zichtbaar, maar kan een school nu voor het eerst de resultaten per vraag bekijken, wat een grondigere analyse mogelijk maakt. Om de scholen te ondersteunen bij de analyse en de omzetting van deze data naar een actieplan voor de klasvloer, biedt OVSG sinds dit jaar het schoolfeedbackrapport bij de OVSG-toets aan.

Antwoorden op kwaliteitsvragen

Aan de hand van het schoolfeedbackrapport kan een school geïnformeerde beslissingen nemen en zo de onderwijskwaliteit opkrikken. Ook het schoolbestuur krijgt via het rapport inzicht in de kwaliteit van zijn scholen. Het rapport biedt hulp om antwoorden op de kwaliteitsvragen te onderbouwen: doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed? En hoe weten we dat? Ook specifieke vragen komen aan bod: is er een impact van het nieuwe talenbeleid of de introductie van een nieuwe methode voor een specifiek leergebied? En zijn er op dat vlak verschillen vast te stellen tussen de leergebieden? Zo krijgen scholen zicht op hun eigen sterktes en werkpunten. Begin volgend schooljaar licht de pedagogisch adviseur het rapport toe aan het team. Vervolgens begeleiden we de school bij het uitwerken van een actieplan. Een gerichte aanpak, professionalisering op de klasvloer met coaching, feedback, instructie en nascholing staan hierin centraal.

Lessen uit het proefproject 

In schooljaar 18-19 deden 19 scholen mee met een proefproject van het schoolfeedbackrapport, in 19-20 waren dat 55 scholen. Uit hun ervaringen bleek dat de pedagogisch begeleider een belangrijke schakel is bij het interpreteren van en aan de slag gaan met de rapporten. Hij of zij zorgt ervoor dat de beschikbare informatie binnen de school groeit tot betekenisvolle kennis en vervolgens tot acties door het team.

Deelnemers aan het proefproject getuigen: 

Dit feedbackrapport bood ons nét dat extra duwtje in de rug om actief met data aan de slag te gaan. We hadden het op voorhand doorgelezen maar vonden een woordje uitleg bij de verschillende grafieken waardevol. Bij een minder goed resultaat hadden we het wat lastig om te relativeren. Dankzij onze begeleider konden we de cijfers relativeren gezien onze beperkte testgroep. Zij hielp ons om resultaten uit de OVSG-toets mee te nemen in de kwaliteitsoefening.’ 

Dit is een zeer waardevol rapport dat een plek zal vinden in ons outputdossier. Graag krijgen en bespreken we dit ook in de volgende jaren. Onze goede resultaten zullen we in de personeelsvergadering bespreken als een trotsmoment’. Over het mindere resultaat voor lezen gaan we samen met alle teamleden reflecteren.’

www​.ovsg​.be/​o​v​s​g​toets