28/04/2024

Dankzij brugfiguur kan leraar focussen op lesgeven

Eén op de drie scholen werkt vandaag al samen met een brugfiguur. Dat blijkt uit een bevraging van OVSG bij 221 directies basis en secundair onderwijs. De scholen die hierop kunnen rekenen, zijn tevreden. Scholen die dit (nog) niet hebben, zijn ook overtuigd van de meerwaarde. Daarom vraagt OVSG de structurele verankering van brugfiguren. Zo kan de leraar focussen op zijn kerntaak: lesgeven.

Niet meer weg te denken uit onze school, vermindering van de planlast voor de leerkracht, steun en toeverlaat van ouders, een onmisbare schakel om alle leerlingen een optimale schoolloopbaan te geven …’ Meer dan drie op vier scholen die vandaag een brugfiguur heeft, geeft aan tevreden te zijn. 

Dat vertaalt zich in concrete resultaten:

  • 70% stelt dat meer ouders bereikbaar zijn voor de school via telefoon of mail; 
  • 67% zegt dat de brugfiguur erin slaagt om meer ouders naar het oudercontact te laten komen;
  • 49% ziet dat schoolfacturen vaker (op tijd) betaald worden;
  • 41% stelt dat dankzij de brugfiguur minder leerlingen onwettig afwezig zijn.

Focus op lesgeven

Uit onderzoek blijkt dat kinderen betere leer- en ontwikkelingskansen krijgen als ouders nauwer betrokken zijn bij de schoolwerking. Een brugfiguur is een neutrale contactpersoon die contact zoekt met ouders die de school moeilijk bereikt en zorgt voor een vlotte uitwisseling tussen verschillende beleidsdomeinen zoals onderwijs, kinderarmoede en welzijn. De brugfiguur is vlot bereikbaar en ouders stellen er hun vertrouwen in. Hij of zij biedt ondersteuning op heel wat vlakken.

Tabel: waar zet de brugfiguur op in?

Vragen over welzijn & zorg 

56%

Vrijetijdsbesteding

56%

Huiswerkbegeleiding

41%

Betaling schoolfactuur

34%

Aanvragen over (studie-)toelages

33%

Digitalisering

25%

Overige

30%

Doordat de brugfiguur een pak taken overneemt die anders bij de leraar of de zorgcoördinator terechtkomen, krijgen zij meer tijd voor het lesgeven op zich. Niet onbelangrijk in tijden van lerarentekort. De brugfiguur is immers geen leraar. Hij of zij wordt aangesteld bij een gemeentelijke dienst. Zeven op de tien directies geven aan dat de brugfiguur voor de verschillende onderwijsnetten werkt binnen de gemeente.

Structureel verankeren

Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG: Ondanks de overtuigende cijfers en getuigenissen uit de praktijk stellen we vast dat twee op de drie scholen vandaag nog niet over een brugfiguur beschikken. Daarom pleiten we ervoor om brugfiguren structureel te verankeren in onze scholen en academies. Ze zorgen ervoor dat de leraar kan focussen op lesgeven, dat ouders betrokken zijn en leerlingen niet afhaken. We willen dat deze middelen niet langer uitsluitend van de gemeente komen, maar dat Vlaanderen hierin investeert.