04/12/2022

Commissie van wijzen tekent lerarenloopbaan en schoolorganisatie van de toekomst uit

Vandaag maakt minister van Onderwijs Ben Weyts de samenstelling van een commissie van wijzen bekend die de blauwdruk zal maken voor de lerarenloopbaan en schoolorganisatie van de toekomst. OVSG heeft al vaker aangedrongen op een modern HR- en schoolorganisatiebeleid dat scholen en academies de kaarten in handen geeft om een flexibel personeelsbeleid en een sterk onderwijskundig beleid te voeren. Het is een goede zaak dat deze commissie dit onderzoekt.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: We kijken benieuwd uit naar het rapport van de commissie. Onze besturen en directies pleiten al langer voor een modern HR-beleid dat hen toelaat om kwaliteitsvol onderwijs te maken op maat van hun lokale context met een team van bekwame en geëngageerde leraren. Voor ons is het belangrijk dat voldoende leden van de commissie zélf in het werkveld staan. Ook hopen we dat de directies en leerkrachten die op dit moment voor de klas staan door de commissie bevraagd zullen worden. Alleen is het jammer dat het rapport pas eind 2023 wordt opgeleverd, dat is vrij laat om er nog deze legislatuur werk van te maken. Want ondertussen blijven scholen worstelen met het lerarentekort.”