13/01/2022

CLB’s vaccineren niet tegen COVID-19

Ouders zijn bezorgd dat CLB’s hun kinderen zonder toelating het vaccin tegen COVID-19 zouden toedienen. Die bezorgdheid is niet nodig. De vaccinaties tegen COVID-19 gebeuren niet door de CLB’s maar door de vaccinatiecentra. Daarnaast vaccineren de CLB’s nooit zonder expliciete toestemming.

Sinds de vaccinatiecentra zijn begonnen met de vrijwillige vaccinatie tegen COVID-19 voor 6-11-jarigen, krijgen verschillende CLB’s vragen en zelfs aangetekende brieven van bezorgde ouders. Het gerucht gaat de ronde dat de CLB’s zonder toestemming het COVID-19-vaccin zouden toedienen aan -12-jarigen. Dit is een misverstand, dat mogelijk onze opdracht in de preventie van andere gevaarlijke ziektes in het gedrang brengt. 

Eerst en vooral willen we een ding duidelijk stellen: CLB’s dienen uitsluitend vaccins toe als ze daar expliciet toestemming voor hebben gekregen van de ouders. De toestemming kan aan het begin van het schooljaar gebeuren, of per vaccinatie, maar is voor elk vaccin noodzakelijk. Dat is een kwestie van deontologie, maar is ook wettelijk zo bepaald (zie de Omzendbrief Operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding’).

De vaccinaties tegen COVID-19 gebeuren door de vaccinatiecentra die worden ingericht door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De CLB’s hebben hier geen opdracht in. De CLB’s vaccineren doorheen de schoolleeftijd tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, bof, rode hond en HPV. Dit gebeurt volgens het Vlaamse basisvaccinatieschema. De CLB’s vaccineren niet tegen COVID-19

De vaccins die o.a. door CLB worden toegediend, hebben ervoor gezorgd dat ziekten als polio en mazelen (nagenoeg) verdwenen zijn. De verwarring die nu is ontstaan, dreigt de reguliere vaccinatieopdracht van de CLB’s in het gedrang te brengen. Het zou dramatisch zijn mocht dit leiden tot een terugkomst van vermijdbare epidemieën. Daarom zien we ons als CLB-centrumnetten met dit persbericht genoodzaakt duidelijk aan te geven dat CLB geen rol heeft in de COVID-19-vaccinatie, en willen we met aandrang vragen aan de verspreiders van dit fake news’ om hiermee te stoppen.

Meer info? Een gesprek?

Namens de Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO!, Vrij CLB Netwerk, OVSG en POV

Inge Van Trimpont
Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.​van.​trimpont@​g-​o.​be