04/05/2020

Bespaar niet op deeltijds kunstonderwijs in crisistijd

De coronacrisis brengt niet alleen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs maar ook voor de academies extra uitdagingen met zich mee. Tegelijk blijkt kunst beleven of maken net in deze periode bijzonder waardevol. Niet het moment dus om te besparen op het deeltijds kunstonderwijs, aldus de bestuurders van stedelijke en gemeentelijke academies.

Het einde van het schooljaar is voor de 204 754 kinderen, jongeren en volwassenen en hun leraren in de academies een drukke en enthousiaste periode met jureringen, tentoonstellingen, opendeurdagen, eindevaluaties,… Dat valt grotendeels in het water, maar de lerarenteams houden op creatieve manieren en via afstandsonderwijs de vlam voor kunst wakker bij hun leerlingen. Daarnaast is dit ook het moment waarop leerlingen zich opnieuw inschrijven voor het volgende schooljaar of als nieuwe leerling kennis komen maken. Dat kunnen ze nu niet doen. Of ze twijfelen zelf om zich opnieuw in te schrijven omdat ze vrezen voor de start van het nieuwe schooljaar. Zowel het einde van het schooljaar als de inschrijvingen en mogelijk de heropstart verlopen door de crisis helemaal anders.

Minimaal huidige omkadering garanderen

Om de continuïteit van de werking van de academies te kunnen garanderen, vraagt OVSG aan de Vlaamse overheid om volgend schooljaar minimaal hetzelfde lestijdenpakket toe te kennen als dit schooljaar. Volgend schooljaar zullen mogelijk nog coronamaatregelen van kracht zijn. Klasnormen zullen moeten worden aangepast, sommige vestigingsplaatsen zullen niet bruikbaar zijn, enz. Om alles binnen de veiligheidsnormen te kunnen organiseren, hebben academies deze middelen broodnodig.

Zet besparingen on hold

Volgend schooljaar wordt een schakeljaar in de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs die in september 2018 gelanceerd is. De onverwachte coronacrisis hypothekeert een vlotte verdere implementatie van de hervorming. Overleg binnen teams kan wel online georganiseerd worden, maar dat levert niet altijd hetzelfde resultaat. De Vlaamse overheid wil 18 miljoen besparen op het deeltijds kunstonderwijs. OVSG vraagt om deze besparingsplannen on hold te zetten. Steden en gemeenten investeren veel in hun deeltijds kunstonderwijs: 89% van de academies wordt bestuurd door een stad of gemeente. Vaak trekken ze daar extra middelen voor uit. Op dit moment engageren gemeenten zich al op allerlei terreinen in de strijd tegen het virus. Nog bijkomende kosten dragen voor de academies is dan ook niet mogelijk.

Waarde van kunst en creativiteit

Eens te meer blijkt dat kunst een belangrijke bron van troost is in moeilijke tijden, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Kunst is ook een ventiel voor allerlei emoties: verdriet, verlies, rouw, teleurstelling,… En kunst en creativiteit helpen om oplossingen te vinden voor onverwachte problemen … Hierop besparen op een moment waarop veel mensen het psychosociaal moeilijk hebben, zou een slecht signaal zijn naar de samenleving. Wie zijn artistieke talenten wil ontplooien, moet dat ook volgend schooljaar op een kwaliteitsvolle manier en in een veilige omgeving kunnen doen.

Loes Vandromme, voorzitter OVSG: Steden en gemeenten investeren van oudsher en bewust in hun deeltijds kunstonderwijs. Precies nu blijkt eens te meer hoeveel het betekent voor mensen om zich creatief te kunnen uiten en hoe waardevol kunst is. In deze context besparen is een slecht signaal.”