21/08/2023

Behoud gemeentescholen Knokke-Heist toont belang van respect voor schoolkeuze

Het feit dat de geplande overname van het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist door het GO! niet doorgaat, is een opluchting voor de vele leerkrachten, leerlingen, ouders en inwoners die hiervoor jarenlang hebben gevochten. De schoolkeuze van leerlingen en hun ouders verdient respect. Vijandige overnamepogingen hebben geen plaats in het onderwijs en gaan altijd ten koste van de keuzevrijheid en onderwijskwaliteit. 

OVSG verwelkomt de beslissing van het schepencollege van Knokke-Heist om basisscholen Het Anker en De Pluim in gemeentelijke handen te houden. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Het feit dat de gemeentescholen in Knokke-Heist behouden blijven, is in de eerste plaats een overwinning voor de inwoners, leerkrachten en leerlingen. Zij hebben bewezen dat ons onderwijs lokaal leeft en een meerwaarde betekent voor iedereen. Hun geslaagd verzet tegen de geplande overname toont hoe de lokale democratie leeft en getuigt van veel moed en engagement voor lokaal onderwijs.”

Verspilling van tijd en middelen

Je kan een school niet zomaar overdragen naar een ander onderwijsnet tegen de wil van de leerlingen en leerkrachten in. Dat heeft het vele protest in Knokke-Heist nogmaals bewezen. Het is jammer dat hier de afgelopen jaren zoveel tijd en energie in verloren ging, terwijl het onderwijs echt wel andere katten te geselen heeft,” zegt Walentina Cools.

Het bestuur van OVSG vraagt uitdrukkelijk dat het GO! deze manier van werken stopzet. Laten we als onderwijsverstrekkers onze energie en middelen steken in onze kerntaken: het lerarentekort aanpakken en kwaliteitsvol onderwijs ondersteunen.