04/02/2021

Appreciatie voor het CLB-werk: Koningin Mathilde in gesprek met CLB-medewerkers

Op 4 februari, de Dag van de CLB-medewerker, ging HM Koningin Mathilde in gesprek met CLB-medewerkers. Er was bijzonder veel erkenning en appreciatie voor de inspanningen die de CLB’s leveren tijdens deze COVID-19-crisis.

Tijdens het gesprek was er veel aandacht voor de uitdagingen waar we als CLB’s samen met onze onderwijspartners voor staan tijdens deze COVID-19-crisis. Er werd dieper ingegaan over de geestelijke gezondheid bij onze jongeren en de mentale veerkracht van de CLB-medewerkers en leerkrachten. Ook de leerachterstand werd besproken als een gedeelde bezorgdheid. CLB-medewerkers hebben bijzonder veel aandacht voor de extra kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Er werd benadrukt hoe belangrijk het openhouden van de scholen daarbij is.

Er was ook ruimte voor hoop en perspectief. De COVID-19-crisis heeft eveneens goede praktijken blootgelegd. Zo vormt de samenwerking tussen de leerling, ouders, school en CLB een enorme kracht die we als onderwijs benutten. Ook de digitale communicatie willen we in de toekomst borgen. Afsluitend werd de hoop voor een snel COVID-vaccin voor onze kinderen en jongeren besproken. Als CLB-medewerkers staan we op de eerste rij om alle schoolgaanden zo snel mogelijk te vaccineren. We willen op die manier bijdragen aan het hervatten van het (school-)leven na COVID-19.

In deze uitdagende tijden moeten we er blijven samen voor gaan. Voor elkaar, voor onze jongeren en voor onze scholen” – Lara Deroost, Maatschappelijk werker GO! CLB Vilvoorde

De zorgen rond het welbevinden van onze jongeren zijn sterk toegenomen. Samen met de scholen en de netwerkpartners proberen we hier zo goed mogelijk antwoorden op te bieden” – Catherine Vanden Cruyce, VCLB Wetteren

Aandacht hebben voor alle leerlingen en de context waarin ze moeten opgroeien. In deze pandemie is nogmaals aangetoond hoe belangrijk dit is voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren” – Belkacem Aggoune, arts Interstedelijk CLB Gent

Hare Majesteit had veel aandacht voor verbinding, en dat is precies wat wij als CLB’s maximaal willen realiseren” – Lotte Meulewaeter, beleidscoördinator Permanente Ondersteuningscel GOCLB

Meer info? Een gesprek?