16/06/2023

Akkoord over specifieke minimumdoelen secundair onderwijs

In het voorstel van decreet over de minimumdoelen, de vroegere eindtermen, voor de tweede en derde graad secundair zijn nu ook de specifieke minimumdoelen vastgelegd. Het akkoord over de minimumdoelen basisvorming was al eind maart bekend gemaakt. Secundaire scholen behouden de noodzakelijke ruimte voor technische of praktijkvakken.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: We zijn tevreden dat het proces van de herwerking nog dit schooljaar tot resultaat heeft geleid. De verschillende commissies hebben prima werk geleverd. Onze secundaire scholen kunnen hiermee aan de slag en ze houden de noodzakelijke ruimte over voor technische of praktijkvakken. Dat was altijd al de vraag. We blijven het belangrijk vinden dat onze scholen 30% van hun onderwijstijd kunnen besteden aan hun eigen pedagogisch project, afhankelijk van de noden van hun leerlingengroep.”

Nu de minimumdoelen voor de tweede en de derde graad decretaal vastgelegd worden, is het tijd om ook de eerste graad secundair opnieuw onder de loep te nemen en in dezelfde zin aan te passen: sober, helder en met ruimte voor eigen project. Vervolgens moeten we het basisonderwijs aanpakken, waar men al te lang met verouderde eindtermen voort moet.”