20/11/2020

Academies vragen vertrouwen om veilig onderwijs te organiseren

Met het nieuwe DKO-decreet heeft de Vlaamse overheid gekozen om het deeltijds kunstonderwijs stevig in onderwijs te verankeren. Dankzij dit decreet staat het deeltijds kunstonderwijs garant voor een kwalitatieve artistieke ontwikkeling en draagt het bij tot het mentale welzijn van elke leerling. Dit laatste is, vooral in tijden van crisis, van onschatbare waarde. Helaas kan het DKO met de huidige coronamaatregelen, deze garantie niet meer waarmaken.

OVSG vraagt de Vlaamse regering dan ook om de maatregelen voor het DKO te herbekijken. Het is immers mooi om te lezen dat men de maatregelen voor het DKO, afhankelijk van de leeftijd van de lerende, wil spiegelen aan de regels van het leerplichtonderwijs, dan wel het volwassenenonderwijs. In de praktijk is dit, jammer genoeg, niet het geval. Dit leidt tot verschillende contradicties en soms absurde situaties.

Zo kunnen binnen het volwassenenonderwijs lessen doorgaan met 10 cursisten per klasgroep. In het DKO is vanaf 12 jaar, naast afstandsonderwijs wat helaas niet altijd realiseerbaar is, enkel één-op-één les mogelijk. Dit ondanks het feit dat academies zich zodanig organiseren dat volwassenen en kinderen gescheiden les krijgen.

Tijdens de lessen muziek in het basisonderwijs geldt geen mondmaskerplicht. Wanneer diezelfde leerlingen muziekles volgen in de academie, geldt de mondmaskerplicht wel. Voor de Kunstkuurprojecten, waar scholen en academies samenwerken, leidt dit tot verwarring.

Gelijkwaardige behandeling

Deze voorbeelden zijn slechts enkele gevallen uit een lange lijst en tonen aan dat het verschil in behandeling van het DKO ten opzichte van andere onderwijsniveaus, toch wel erg groot is. Dit tot grote ontgoocheling van leerlingen, leraren, schoolteams en besturen. Eén van de gevolgen is dat heel wat leerlingen zich willen uitschrijven en hun inschrijvingsgeld terugvragen.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: We vragen dat het DKO een gelijkwaardige behandeling krijgt als de andere onderwijsniveaus. Want het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs, geen hobbyclub. Onze leerkrachten en directies zijn professionals, die perfect in staat zijn om op een veilige manier onderwijs te organiseren. Onze academies waren dan ook helemaal voorbereid om hun klassen volgens code rood te herverdelen in groepen van 4 leerlingen, in optimaal veilige omstandigheden. Ze vragen alleen de kans om dit waar te maken.”

Loes Vandromme, voorzitter OVSG: Kunst speelt een belangrijke rol in het geven van perspectief aan mensen. Dit is zeer waardevol, zeker nu we zien dat velen mentaal afhaken. Kunst verbindt, kunst verrijkt, kunst bevraagt, kunst opent geesten, kunst geeft kansen, kunst geeft licht in donkere tijden. Laat kunst in het onderwijs dus ook zijn maatschappelijke rol spelen.”