11/06/2020

Academies kunnen quasi volledig heropstarten

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen, op de valreep van het schooljaar, quasi volledig heropstarten vanaf 15 juni, uiteraard met respect voor de veiligheid. Dat werd bevestigd door het coronaoverleg van de onderwijssector in overleg met GEES. OVSG is tevreden, want dit biedt academies de kans om hun leerlingen nog even centraal te stellen en hen verder te oriënteren naar het volgende schooljaar.

De 204 754 kinderen, jongeren en volwassenen die naar de academie gaan wachten al even op een kans om opnieuw samen te kunnen musiceren, beelden te creëren, te dansen of theater of film te maken. Ook al deden academies veel inspanningen om afstandsonderwijs te geven, het échte werk doe je toch in het atelier, in de instrumentklas of op een podium. Eerder kwam er al een lichte versoepeling waardoor academies 1-op1-lessen konden geven aan specifieke groepen. Daar kon slechts een minderheid van profiteren. Vanaf 15 juni zullen ook de groepslessen (zoals muzikale en culturele vorming) kunnen doorgaan, behalve voor koor en blazers. Op het einde van het schooljaar kunnen academies een bewijs van competenties, een bewijs van beroepskwalificatie en/​of een leerbewijs uitreiken.

Voor academies, de teams en de leerlingen is het belangrijk dat ze het schooljaar nog in schoonheid en mét hun klasgroep kunnen afsluiten. Nog een keer echt naar de academie kunnen gaan en samen kunst maken, betekent veel voor hun welbevinden. Ook kunnen de leerlingen zo zinvol de zomer overbruggen. Zo’n ontmoeting is ten slotte cruciaal voor het oriënteren van leerlingen in het aanbod van volgend schooljaar,” zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG.

Stel volgend schooljaar veilig

Academies vrezen dat de inschrijvingen volgend jaar zullen dalen door de coronacrisis. Leerlingen, vooral volwassenen, die een flink stuk van het schooljaar gemist hebben, zullen aarzelen om zich opnieuw in te schrijven. Daarom doet OVSG vier concrete voorstellen.

  • Eerst en vooral vragen we om volgend schooljaar minimaal hetzelfde lestijdenpakket toe te kennen als dit schooljaar. Dat stelt academies in staat om kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen.
  • Ook vragen we dat de inschrijvingsperiode, die normaal toe eind september loopt, verlengd wordt tot eind november.
  • We vragen dat leerlingen van het laatste jaar van de vierde graad of het laatste jaar van een kortlopende studierichting die een jaar extra nodig hebben door de coronacrisis, aan 100% gefinancierd worden i.p.v. aan 50%.
  • Ten slotte vragen we dat de Vlaamse Regering een compensatie zou voorzien voor de uren die zijn weggevallen door het inschrijvingsgeld voor het nieuwe schooljaar te verminderen.