Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Tegen het lerarentekort: modern HR-beleid en opleiding voor onderwijsassistenten

dinsdag 7 juni 2022

Stedelijke en gemeentelijke besturen en scholen ervaren net zo goed het probleem van het lerarentekort. OVSG stelde in het najaar een menukaart van oplossingen voor op korte, middellange en lange termijn. “Essentieel is dat besturen en directies het vertrouwen krijgen om een modern HR-beleid te voeren”, zegt algemeen directeur Walentina Cools. “De tekorten verschillen van plek tot plek, van school tot school, net daarom moet een bestuur of een directeur een oplossing voor de lokale context kunnen uitwerken.”

Aanvullend bij wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! vandaag in de pers vragen, doet OVSG deze voorstellen.

  • OVSG pleitte al eerder voor de schoolopdracht waarbij een leraar, net zoals alle werknemers, een pakket werkuren krijgt dat niet alleen de uren lesgeven omvat, maar alle bijkomende opdrachten zoals voorbereiden, gesprekken met ouders, teamoverleg. Dat is transparanter voor de werkgever én voor de leraar en het sluit beter aan bij wat de job van leraar echt inhoudt.
  • Verschillende van onze schoolbesturen (Antwerpen, Gent, Brussel) zetten nu al onderwijsassistenten in. OVSG verzorgde een kortlopende opleiding (Morgen voor de klas) om deze mensen, die in het onderwijs willen beginnen, op weg te helpen. We merken dat de geïnteresseerden meestal al een ander bachelordiploma (orthopedagogie, toegepaste psychologie, maatschappelijk werk etc.) hebben, maar de overstap willen maken. “Laten we dit reservoir van mensen die goesting hebben in het onderwijs vooral benutten”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur OVSG. ‘Wij stellen voor om een HBO-5-richting op te starten die hen de kans geeft om terwijl ze aan het werk zijn, een (bijkomend) onderwijsdiploma te behalen.’

Voor voorbeelden uit de praktijk over leraren werven en starters vormen: maart-dossier-leraar.pdf (ovsg.be)

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we ca. 437 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs