Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG-toets is valide evaluatie-instrument

woensdag 22 maart 2017

De plannen voor de modernisering van het secundair onderwijs voorzien dat alle leerlingen in het zesde leerjaar een gevalideerde toets afleggen van minstens twee leergebieden naar keuze. De minister gaf aan Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van de KU Leuven de opdracht om na te gaanof de OVSG-toets aan de criteria van een kwaliteitsvolle toets beantwoordt. Uit het onderzoek blijkt dat de OVSG-toets een valide evaluatie-instrument is.

Wetenschappelijk valide

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de OVSG-toets een kwaliteitsvol instrument is. De vragen die gesteld worden, zijn valide en betrouwbaar. Ook het ontwikkelproces is degelijk. Dat is goed nieuws voor de scholen die nu al met de OVSG-toets werken. Zij hoeven hun toetsbeleid niet aan te passen. Het gaat om een grote meerderheid: 98,4% van de stedelijke en gemeentelijke scholen en 92% van de GO!-scholen doen nu al mee. Scholen die nog niet voldoen aan de verplichting van een eindtoets, kunnen in de toekomst gebruikmaken van de paralleltoetsen van de overheid, de OVSG-toets of een andere gevalideerde toets.

Interne kwaliteitszorg voor de school

Het onderzoek bevestigt dat de OVSG-toets in de eerste plaats een evaluatie-instrument voor de school is. De toets geeft scholen zicht op hoe ze met hun leerlingen de eindtermen en leerplandoelen bereiken. Na een analyse van de resultaten reflecteren scholen op het onderwijs dat ze geven en kunnen ze planmatig aan de slag gaan. OVSG reikt de scholen daarvoor middelen en ondersteuning aan. Zo is de toets een instrument om permanent aan interne kwaliteitszorg te doen. De toets heeft echter geen voorspellende waarde over toekomstig schoolsucces van individuele leerlingen. OVSG pleit voor een brede visie op evalueren van leerlingen. De OVSG-toets kan maar één van de verschillende elementen zijn die de klassenraad meeneemt in haar beslissing.

Voortdurend verbeteren

De ontwikkelaars van de OVSG-toets doen er alles aan om de kwaliteit te blijven verhogen. Zo is de toets door de jaren heen uitgegroeid tot een ‘alle-talenten-toets’ die alle domeinen belicht en zowel schriftelijke als praktische proeven omvat. De onderzoekers adviseren om de psychometrische en statistische kwaliteit van de toets nog te verbeteren en om de feedback aan de scholen gerichter en meer gedifferentieerd uit te werken. Die adviezen nemen de ontwikkelaars waar mogelijk nu al mee bij de toetsontwikkeling.

Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG, is tevreden. ‘Het geeft voldoening dat het werk van de toetsontwikkelaars én het vertrouwen van onze scholen worden bevestigd. We zijn tevreden dat de OVSG-toets opgenomen zal worden in de Toolkit als een valide instrument. Met de adviezen die we kregen, gaan we verder aan het werk.’

Meer info over de OVSG-toets: steven.delaet@ovsg.be, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs
Historiek en cijfers van de OVSG-toets

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs