Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

donderdag 9 juni 2022

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie van de onderwijskwaliteit in de basisschool. Daarmee gaan we bewust breder dan de toekomstige Vlaamse toetsen waar enkel de kennis van wiskunde en (delen van) Nederlands wordt gepeild. 

De OVSG-toets evalueert niet alleen de kennis (wiskunde, taal, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij) van de leerling op het einde van de basisschool, maar peilt ook via praktische proeven naar vaardigheden zoals ICT, STEM, Frans mondelinge communicatie, Nederlands schriftelijke communicatie, muzische en sportieve vaardigheden. Met deze brede focus sluiten we bewust aan bij de knowledge-threshold hypothese die stelt dat leren in grote mate bepaald wordt door (wereldse) voorkennis. 

De toets is een door de overheid gevalideerd instrument voor leerlingen in het zesde leerjaar van de basisschool. Dit wil zeggen dat de toets de domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd in het lager onderwijs, toetst. De vragen die gesteld worden, zijn valide en betrouwbaar, en ook het ontwikkelproces is degelijk. Dat stelde het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van de KU Leuven vast in 2017, na een analyse op vraag van de minister.  

Recordaantal deelnemers 

Dit jaar doen 934 scholen met 27 754 zesdeklassers mee aan de OVSG-toets. Dat is ongeveer zo veel als vorig schooljaar, toen haalde de OVSG-toets het hoogste aantal deelnemers ooit. Maar liefst 16 146 leerlingen, goed voor bijna 60%, maken een deel van de opdrachten digitaal. Het bereik is maximaal: 99% van de stedelijke en gemeentelijke scholen en 95% van de GO!-basisscholen doet mee. 

Schoolfeedbackrapport

Voor het tweede jaar op rij biedt OVSG scholen de mogelijkheid aan om hun resultaten diepgaand te analyseren aan de hand van het schoolfeedbackrapport. Van de scholen die vorig jaar al het rapport bestelden, deed 80% dat opnieuw dit jaar. In totaal zien we voor het schooljaar 2021-2022 bijna een verdrievoudiging van het aantal aanvragen. Dat schoolfeedbackrapport en de begeleiding die OVSG erbij biedt, helpt scholen effectief om voor die domeinen waarvoor ze minder goed scoren actie te ondernemen en zo hun kwaliteit op te krikken. 

Echt of fantasie?

Het thema van de toets dit jaar: is dit echt of fantasie? Aan de hand van dit veelgelaagde en actuele thema, dat onder meer naar fake news verwijst, werkten we een hele reeks cognitieve en praktische opdrachten uit.  

De deelnemende scholen ontvangen op maandag 27 juni resultaten en uitgebreide analysemogelijkheden. Die dag maakt OVSG ook algemene resultaten publiek op haar website. 

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80  

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we ca. 437 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs