Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuwe leerplannen kans voor verbetering wiskunde basisonderwijs

woensdag 1 juni 2022

Nieuw onderzoek bevestigt dat de kennis van wiskunde in het basisonderwijs in Vlaanderen daalt. Ook de resultaten van de OVSG-toets wijzen al jaren in die richting. De ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen biedt een unieke kans tot verbetering. OVSG pleit voor minder abstract onderwijs en meer ruimte voor praktische toepassingen.

De resultaten van de peilingen wiskunde, informatieverwerking (IVV) en ICT van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) tonen sterke gelijkenissen met de resultaten van de OVSG-toets, de jaarlijkse toets voor leerlingen in het zesde leerjaar van de basisschool. Voor informatieverwerking en ICT zijn de resultaten goed, maar voor andere domeinen stellen ze teleur.

Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG: “Dit peilingsonderzoek versterkt onze eigen inzichten bij de creatie van ons nieuwe leerplan. We kunnen niet ontkennen dat deze resultaten niet zijn wat ze moeten zijn. Gelukkig biedt de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen een uitstekende kans om het wiskundeonderwijs in de basisschool vanaf september 2023 een nieuw elan te geven.”

Meten als zorgenkindje

Bij metend rekenen en meetkunde bevestigt de peiling de neerwaartse trend die OVSG al enkele jaren vaststelt in de OVSG-toets. Veel scholen geven snel schematisch en abstract les, en geven kinderen te weinig kansen om praktisch te werken. Daarom ontwikkelen de begeleiders van OVSG kwaliteitskaarten die scholen ondersteunen bij hun lessen meten. Zowel bij de OVSG-toets als in de toekomstige leerplannen moedigen we scholen aan om meer ruimte te voorzien voor praktische toepassingen.

Vandaag merken we dat cijferen heel wat onderwijstijd in beslag neemt op school, maar dat geeft geen garantie tot goede resultaten. In de toekomst verminderen we de onderwijstijd voor cijferen, wat veel tijd schept voor andere wiskundeaspecten.

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we ca. 437 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs