Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Algemene protocollen onderwijs GDPR

Lijst algemene protocollen

Informatie volgt nog

Toegetreden schoolbesturen

Informatie volgt nog

Waarom moeten schoolbesturen protocollen afsluiten?

Schoolbesturen wisselen heel wat persoonsgegevens digitaal uit met andere Vlaamse instanties (o.m. AGODI, AHOVOKS, vervoersmaatschappij De Lijn) of externe overheden. Sedert 26 juni 2018 is het verplicht om voor de gegevensuitwisseling van persoonsgegevens een protocol af te sluiten (artikel 8 van het e-Gov decreet).

In het protocol worden een aantal afspraken vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) wordt voldaan (o.m. afspraken over het doeleinde van de gegevensverwerking, de wettelijke grondslag, de beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond de verdere verwerking van de gegevens en de bewaartermijnen).

De functionarissen voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) van de uitwisselende instanties of externe overheden geven voorafgaandelijk een advies over het protocol. Meer informatie over het protocol is terug te vinden op de website van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC): https://overheid.vlaanderen.be/protocol-0.

Waarom werken met algemene protocollen?

In het kader van de administratieve planlastverlaging sluit OVSG algemene protocollen conform de GDPR.

Het afsluiten van algemene protocollen houdt in dat OVSG onderhandelt voer het protocol, de DPO van OVSG een advies geeft en dat OVSG het protocol ondertekent in naam en voor rekening van de schoolbesturen.

Elk schoolbestuur beslist wel nog steeds formeel zelf of het al dan niet effectief toetreedt.

Zowel de VTC (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07) als de Werkgroep Informatieveiligheid VVSG (25 november 2019) hebben deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG bevestigd.

Het schoolbestuur dat een mandaat heeft gegeven, kan de toetreding tot het algemeen protocol nog ongedaan maken binnen een termijn van drie maanden na de ondertekening ervan, na een negatief advies van de eigen DPO (opt-out). Deze uittreding gebeurt schriftelijk.

Toetreden algemeen protocol

Meer informatie over het toetreden tot een algemeen protocol: Informatie volgt nog

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs