Interlokale vereniging in het deeltijds kunstonderwijs

Een schoolbestuur kan niet zomaar vestigingsplaatsen oprichten op het grondgebied van een andere gemeente. Om structureel onderwijs te organiseren in een andere gemeente, moeten beide gemeentebesturen een samenwerkingsverband aangaan. Samenwerkingsverbanden van gemeentebesturen binnen het Vlaams gewest moeten zich daarbij schikken naar de regels van het decreet over het lokaal bestuur of het decreet op de interlokale onderwijsvereniging (met rechtspersoonlijkheid). De lichtste vorm van samenwerking (zonder rechtspersoonlijkheid) is de interlokale vereniging. Voor samenwerkingen die zich niet beperken tot louter het Vlaams gewest, leggen de betrokken gemeenten de afspraken vast in een contractuele overeenkomst.

Om bepaalde inhoud op deze pagina te bekijken moet je aangemeld zijn in onze ledenzone.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 2 maart 2023.

Heb je een vraag?

Deeltijds kunstonderwijs

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina