Scholengemeenschap, scholengemeenschapsinstelling en interlokale onderwijsvereniging

Samenwerken tussen onderwijsinstellingen/​schoolbesturen wordt vaak aangemoedigd en/​of gefaciliteerd door de onderwijsregelgeving. Soms is het eerder uit noodzaak. Zo kennen we de scholengemeenschappen in het leerplichtonderwijs, de vestigingsplaatsen in het deeltijds kunstonderwijs, binnenkort de leersteuncentra… Grosso modo kent het gemeentelijk onderwijs twee soorten samenwerkingsverbanden: de interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en de interlokale onderwijsvereniging met rechtspersoonlijkheid.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst