Schoolreglement

Elke school beschikt over een schoolreglement dat de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, ouders en de school (schoolbestuur) regelt. Het bevat belangrijke informatie zoals enkele praktische afspraken over kostenbeheersing, afwezigheden, schoolloopbaan,…

Jaarlijks stellen we een model van schoolreglement, aangepast aan de meest recente regelgeving, voor het basis- en secundair onderwijs ter beschikking. Eveneens vind je hieronder een model van gemeenteraadsbesluit.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst