Aansprakelijkheidsrisico’s in de schoolsfeer

In principe is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van het toezicht binnen de schoolmuren, en dit vanaf het moment dat de leerlingen op school aanwezig kunnen of mogen zijn, volgens de bepalingen in het schoolreglement of de afsprakennota. Leerkrachten en/​of andere personeelsleden die worden belast met het toezicht kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in dit toezicht (fout van de leerling of eigen fout), eventueel in samenloop met het schoolbestuur indien het toezicht gebrekkig was georganiseerd (artikel 1382 e.v. B.W.).

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 1 maart 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst