Onderhandelen en overleggen met representatieve vakorganisaties

Overheden hebben een verplichting om met de representatieve vakorganisaties te onderhandelen en te overleggen vooraleer er algemene maatregelen met betrekking tot het personeel worden genomen. De begrippen onderhandeling en overleg worden vaak als synoniemen gebruikt. In het kader van het syndicaal statuut hebben beide termen een specifieke betekenis. Het is dan ook van groot belang dat dit onderscheid ook naar de praktische uitwerking toe gemaakt wordt. Dit onderscheid heeft immers gevolgen voor de samenstelling van de comités, voor de te volgen procedure, maar vooral naar de uitkomst van deze procedure.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst