Organisatiekwadrant voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Het organisatiekwadrant is een reflectiedocument dat kan gebruikt worden bij de klasorganisatie bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met inbegrip van een individueel aangepast curriculum.

Organisatiekwadrant

Met het organisatiekwadrant voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan de leraar nagaan wanneer de leerling al dan niet kan aansluiten bij de klasgroep (participatiegraad). Daarnaast kan de leraar zien wanneer de leerling met aangepast materiaal aan de slag moet. Tenslotte kan de leraar ook nagaan of er met andere partners moet samengewerkt worden.

Aan de hand van de vier kwadrantkleuren en een lessenrooster kan de leraar nagaan wat de participatiegraad van de leerling is en wanneer aangepast materiaal nodig is. We bieden een voorbeeld lessenrooster aan voor basisonderwijs (L5), secundair onderwijs (3VVa) en deeltijds kunstonderwijs (domein muziek, 2de graad, 2de jaar).

Verdiep je verder