Leidraad voor het gelijke-onderwijskansenbeleid in het buitengewoon onderwijs

Met deze leidraad reiken we handvatten aan om de voorbereiding op het uitbouwen van een kwaliteitsvolle GOK-werking te kunnen aanvatten en kwaliteitsvol uit te rollen.