Individueel aangepast curriculum opstarten

Een IAC is een curriculum waarbij leerdoelen op maat van de leerling worden geformuleerd. OVSG ontwikkelde materialen om scholen en academies te ondersteunen bij het opstarten van een IAC.

Een leerling met een verslag van het CLB kan onderwijs volgen in het buitengewoon onderwijs of het gewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs volgt de leerling een individueel aangepast curriculum (IAC).

Voor het deeltijds kunstonderwijs gelden andere toelatingsvoorwaarden.

Schrijfwijzer en sjabloon IAC

De schrijfwijzer is de leidraad om het sjabloon autonoom in te vullen en tot een concreet IAC te komen. Het sjabloon volgt de fases van de cyclus van handelingsplanning en ondersteunt de transparantie naar alle betrokken partijen. Naast de schrijfwijzers en sjablonen voor scholen in het leerplichtonderwijs vind je hier ook de sjablonen voor het deeltijds kunstonderwijs.

IAC plan

Checklist met aandachtspunten voor een succesvol IAC/​handelingsplan

De checklist is een reflectie-instrument met het oog op de kwaliteitscontrole van het opgestelde IAC-plan.

Mindmap voor beeldvorming tijdens fase 1 (beginsituatie bepalen)

Bij het opstarten van een IAC is een grondige beeldvorming essentieel. Het doel van deze mindmap is om allerlei facetten van de beginsituatie onder de aandacht te brengen. De reflectie over deze facetten levert een stevige basis om het IAC verder vorm te geven.

Ook het organisatiekwadrant voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften helpt bij het vormen een brede beeldvorming.

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina