Werken met het dashboard Armoede

Het dashboard bevat een aantal indicatoren die nuttig zijn voor een lokaal kansrijk onderwijsbeleid uit te werken. De focus ligt op onderwijs. Het is niet de bedoeling om gedetailleerd in te zoomen op de thema’s zoals sport, opvang,… Voor meer detail over deze thema’s verwijzen we naar de fiches van de VVSG.

Het dashboard is momenteel enkel bruikbaar voor Vlaamse gemeenten.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan
Voorbeeld nieuwe DB

Heb je een vraag?

Flankerend onderwijsbeleid