Aanwenden en verdeling lestijdenpakket DKO: waarmee moet je rekening houden?

De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn volop bezig. We geven hier enkele bijzonderheden om rekening mee te houden.

 1. Lestijden pedagogische coördinatie van 3 naar 5% (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams parlement):

  In de ontwerptekst van onderwijsdecreet XXXIII is ingeschreven dat het aantal lestijden dat kan worden aangewend voor pedagogische coördinatie wordt verhoogd van 3% naar 5%. Een vakbondsakkoord is hiervoor niet meer vereist, onderhandeld hebben volstaat. De 5% overschrijden kan niet meer, ook niet met vakbondsakkoord. De tekst is momenteel bij de Raad van State en moet nog de volledige parlementaire weg volgen.
 2. Aanwending lestijden 3de graad

  De lestijden van de eerste en tweede graad kun je nog steeds aanwenden in de derde graad en omgekeerd. Er lag een decreetwijziging voor waardoor dit niet meer zou mogelijk zijn, maar door onze tussenkomst is dit voorstel tijdens de onderhandelingen geschrapt. De spelregels blijven dus ongewijzigd: lestijden van de eerste, tweede en derde graad kunnen nog steeds onderling worden uitgewisseld en zijn niet overdraagbaar naar de vierde graad. De lestijden van de vierde graad blijven overdraagbaar naar de andere graden.
 3. Definitie hetzelfde ambt’ voor verdelen van betrekkingen

  De definitie van hetzelfde ambt’ voor het verdelen van betrekking blijft onveranderd. Er lag een wijziging voor om in het domein muziek de lijst met vakken in de definitie van hetzelfde ambt’ te beperken, maar ook dit voorstel hebben we kunnen schrappen omwille van de ongewenste gevolgen voor de academies.

  Het tussenschot tussen de 1ste, 2de en 3de graad enerzijds (‘lager secundair niveau’) en de 4de graad en de kortlopende studierichtingen anderzijds (‘hoger secundair niveau’) blijft ook ongewijzigd. Voor een personeelslid met een vast benoemde opdracht in de 1ste, 2de of 3de graad kan een opdracht in de 4de graad of een kortlopende studierichting niet behoren tot hetzelfde ambt’.

  Opgelet: om tot hetzelfde ambt’ te behoren, mag de betrekking in kwestie geen lagere salarisschaal opleveren voor het personeelslid. Voor een personeelslid dat momenteel een vast benoemde opdracht in de 3de graad heeft, kan een opdracht in de 1ste of 2de graad niet langer behoren tot hetzelfde ambt’ omwille van de lagere salarisschaal. Enkel opdrachten in de 3de graad kunnen voor hen behoren tot hetzelfde ambt’. Bij een tekort aan lestijden 3de graad spelen de regels rond terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie (enkel 3de graad) en wedertewerkstelling.

  Net als in het verleden spelen de tussenschotten tussen de graden in het domein muziek niet voor de vakken die op de lijst in artikel 8 van het reaffectatiebesluit zijn opgenomen.
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 3 mei 2023.

Heb je een vraag?

Deeltijds kunstonderwijs