30/05/2024

Zonnepanelen maken met de OVSG-toets

Tussen 3 en 21 juni leggen dit jaar 27 128 zesdeklassers van 945 basisscholen de OVSG-toets af. Bijna alle OVSG-scholen (97,5%) doen eraan mee. De stijgende vraag naar het schoolfeedbackrapport toont aan dat de OVSG-toets voor scholen een cruciaal instrument is in hun kwaliteitsbeleid.

Drie leerlingen zitten aan hun bank een toets te maken terwijl, de leerkracht een van hen extra uitleg geeft.
Leerlingen in GBS Welle leggen de OVSG-toets af.

De toetsmakers van de pedagogische begeleiding kiezen elk jaar voor een relevant en actueel thema. Vorig jaar was dat de gemeente en verkiezingen, dit jaar staat STEAM centraal. De kinderen worden ondergedompeld in de wereld van techniek, wetenschap en kunst. Niet toevallig voegen we de A van Art toe aan STEM. De meerwaarde van het creatieve zit in het DNA van het lokaal onderwijs, vaak via nauwe samenwerking met de academie. Tijdens de praktische proeven leren de leerlingen onder andere foto’s bewerken met digitale functies, bouwen ze zelf een kartonnen huis aan de hand van een bouwplan, hanteren ze een passende schaal en maken ze zonnepanelen op maat. Die praktische proeven worden in de loop van het schooljaar afgenomen. In het bronnenboek dat OVSG ontwikkelt, gaan de leerlingen op zoek naar antwoorden op vragen over beroemde vrouwelijke wetenschappers, deepfakes, lichtsnelheid, … 

Schoolfeedbackrapport vaste waarde 

OVSG-scholen kunnen intekenen op een schoolfeedbackrapport bij de OVSG-toets. Dat biedt, in combinatie met de begeleiding die OVSG erbij biedt, een enorme meerwaarde. In 2019 zijn we gestart met een proefversie van deze tool. Vijf jaar later tekenen 242 scholen erop in. In de interactieve webtoepassing zitten veel mogelijkheden om de data in de diepte te analyseren. Via dit feedbackrapport en de begeleiding door de pedagogisch adviseur van de school krijgt het team gepersonaliseerde ondersteuning in het lezen en interpreteren van de eigen resultaten. De data in combinatie met de externe blik helpen scholen om objectief keuzes te maken in functie van hun kwaliteitsontwikkeling. 

Brede blik van OVSG-toets 

De OVSG-toets bevraagt leerlingen over alle leergebieden en domeinen en omvat ook praktische proeven, terwijl de Vlaamse toetsen, die leerlingen vanaf 2026 in het zesde leerjaar zullen afleggen, focust op Nederlands en wiskunde. Naast wiskunde en Nederlands komen Frans, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij, muzische vorming, ICT, verkeer en lichamelijke opvoeding aan bod. Alle domeinen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind: net zo goed de technische en muzische als de cognitieve vakken.

Resultaten eind juni bekend 

De deelnemende scholen krijgen tijdens de laatste week van juni hun resultaten en uitgebreide analysemogelijkheden. Zo kunnen scholen kort op de bal spelen en indien nodig verbeteracties opstellen voor volgend schooljaar. De gemiddelden per domein online verschijnen op de website van OVSG