04/10/2022

Sterke stijging leerlingenaantal secundair onderwijs zet zich door

Begin september zijn 177 877 leerlingen gestart in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is een lichte stijging (0,65%) vergeleken met vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne is het aantal OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs met 40% gestegen.

2 leerlingen maken notities

Zowel het buitengewoon onderwijs als het secundair onderwijs kennen al jarenlang een duidelijke stijging. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs, waar OVSG een marktaandeel van ongeveer 20% heeft, blijft stabiel.

In het secundair onderwijs valt vooral de stijging van het aantal OKAN-leerlingen op. Deze stijging is al enkele jaren aan de gang, maar dit jaar kwamen er maar liefst 40% leerlingen bij.

Schooljaar Aantal OKAN-leerlingen in OVSG-scholen
2019-2020 600
2020-2021 646
2021-2022 712
2022-2023 994

Andere verklaringen voor de aanhoudende stijging in het secundair onderwijs zijn de demografische evolutie (de stijging in het basisonderwijs van enkele jaren geleden, schuift door) en de secundaire kunstscholen in onze steden die steeds populairder worden.

Els Talloen, directeur Stedelijke Academie Beeldende Kunst Aalst, verklaart: Op twee schooljaren tijd is ons leerlingenaantal met 50% gestegen. Onze nieuwe richtingen trekken nieuwe leerlingen aan. Daarnaast horen we van ouders dat ze voor hun kinderen een minder klassieke aanpak zoeken die naast theorie ook ruimte laat voor creatieve ontwikkeling. We merken dat onze oud-leerlingen het goed doen in het hoger onderwijs en in diverse richtingen terechtkomen. Ten slotte trekt de kleinschaligheid leerlingen aan. Je komt terecht in een groep gelijkgestemden, met een warm persoonlijk contact.”

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Onze steden en gemeenten organiseren kwaliteitsvol onderwijs voor bijna 180 000 leerlingen; daarnaast hebben we nog zo’n 200 000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. De sterkte van ons lokaal onderwijs is dat het verweven is met kinderopvang, sport en cultuur, integratie, sociaal beleid enz. Daar voelen ouders de voordelen van. Het is voor hen een grote troef dat ze op een en dezelfde plek terechtkunnen voor verschillende soorten dienstverlening waar alle leden van het gezin van genieten.”

Bron: AGODI

Basisonderwijs Aantal leerlingen 2021-2022 Aantal leerlingen 2022-2023 Verschil Percentage verschil
Buitengewoon kleuteronderwijs 299 386 87 29,1%
Buitengewoon lager onderwijs 3354 3541 187 5,6%
Gewoon kleuteronderwijs 50 956 50 757 -199 -0,4%
Gewoon lager onderwijs 99 728 99 669 -59 -0,1%
TOTAAL 154 337 154 353 16 0,01%

Bron: AGODI

Secundair onderwijs Aantal leerlingen 2021-2022 Aantal leerlingen 2022-2023 Verschil Percentage verschil
Buitengewoon secundair onderwijs 1841 1964 123 6,6%
Deeltijds beroepssecundair onderwijs 908 807 -101 -11,1%
Voltijds gewoon secundair onderwijs 19 646 20 753 1 107 5,6%
TOTAAL 22 395 23 524 1 129 5,04%