26/01/2023

Poë­zie­week van start

Op Gedich­ten­dag, en als start van de poë­zie­week, delen we een gedicht van onze peda­go­gisch advi­seur Chris­top­he Van­stee­land uit de bun­del Ik zag een Dats­un staan’.

Tekening kind zittend op stoep

Veel kin­de­ren gaan na school blij naar huis, ze krij­gen alle kan­sen en ze groei­en warm op. Maar er zijn ook kin­de­ren die opgroei­en in schaars­te en dat zet hun ont­wik­ke­ling onder druk. OVSG-bege­lei­ders beste­den hier aan­dacht aan, o.a. in net­wer­ken met leraren.

Als de huizen

Weer wacht het laat­ste kind op de school­stoep,
een nat­te kroon van papier tus­sen de vin­gers.
Het houdt de stem­pel­na­men vast,
de hese hon­den tegen, straks 

in het dins­dag­duis­ter. Nie­mand ziet wat hier
ooit was. Haar kou­de vin­gers bre­ken de poort­ket­ting.
In gele plas­sen ziet ze de Peugeotlichten. 

Weer legt het kind zich tus­sen jaren. Nie­mand komt
haar ooit nog halen. Het houdt de naam vast
op de kroon die in de mod­der valt, de regen tegen
als de hui­zen hun rug­gen keren.

Chris­top­he Van­stee­land, peda­go­gisch advi­seur OVSG
Uit: Ik zag een Dats­un staan’, Uit­ge­ve­rij De Zeef 

Gedich­ten­dag 2023


Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina