Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG vraagt flexibele aanpak voor leerlingen uit Oekraïne

woensdag 9 maart 2022

Verspreid over Vlaanderen en Brussel komen kinderen uit Oekraïne aan die recht hebben op onderwijs. Onze besturen en scholen worden daar nu al mee geconfronteerd en de vraag zal nog toenemen. OVSG vraagt flexibiliteit, regelluwte en een aanpak voor de korte en de lange termijn.

Op korte termijn moeten leerlingen uit Oekraïne worden opgevangen in afwachting van een mogelijke terugkeer, op langere termijn moeten ze een plek krijgen in onze scholen. OVSG pleit na overleg met de bestuurders voor een flexibele aanpak. In eerste instantie willen we de leerlingen vrijetijds- en leeractiviteiten aanbieden in een mix van hun eigen taal en Nederlands. We kunnen hiervoor leraren uit Oekraïne zelf engageren of Oekraïners die hier al leven en samenwerken met verschillende partners. Het is belangrijk dat dit georganiseerd kan worden in een regelluw kader. Op langere termijn is een uitbreiding van de capaciteit van het OKAN-onderwijs broodnodig want er zijn nu al wachtlijsten. Tot slot moeten de CLB’s middelen krijgen om traumaverwerking op te starten. 

Voor vragen of ondersteuning kun je bij ons terecht:

De begeleiding heeft veel materiaal voor scholen over onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Ook de leidraad actief pluralisme op school geeft inspiratie om in dialoog te gaan.

Lees ook het opiniestuk van onze algemeen directeur Walentina Cools.

Leerlingen volgen les rond een laptop

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs